39

Aukce: 
14.5.2017
Roky: 
(1883 Lišice u Chlumce nad Cidlinou – 1979 Praha)
Název díla: 
Podbřeží (Pohled na Šítkovskou věž v Praze)
Vytvořeno: 
1913-1915
Vydraženo: 
850.000 Kč / 31.835 EUR
olej na plátně
60 x 40 cm
signováno vpravo dole "V.Beneš"
vzadu starý štítek "Podbřeží"
 
Přichází roku 1902 z Hradce Králové do Prahy na umělecko-průmyslovou školu. Odtud vstupuje v roce 1904 na akademii, kde je žákem prof. V.Bukovace a R.Ottenfelda. Zde se sešla nová generace vynikajících malířů (Brunner, Feigl, Filla, Justitz, Kubišta, Kratochvíl, Kubín, Nowak, Špála). V tomto prostředí vznikl i plán Benešovy cesty do Paříže (v roce 1907). Mladá generace  -  a s ní i Beneš - vystupuje dvěma výstavami "Osmy" (r. 1907 a r. 1908). Roku 1909 vstupuje s Fillou a Kratochvílem do "Mánesa". Po neshodě s "Mánesem" nastává odchod mladých a r. 1911 v rozšířené Skupině výtvarných umělců pokračují v činnosti "Osmy"  
 
Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy:
„Beneš zde zpodobnil část vltavské náplavky u Šítkovské vodárenské věže, vedle níž byla později, v roce 1930, postavena budova spolku Mánes. Obraz vznikl ve druhé dekádě minulého století, kdy se Beneš vyrovnával s problematikou kubismu, k jehož analytické verzi dospěl roku 1911.  Brzy se však od ní odvrátil a opět se přiblížil k přirozené podobě vnější reality. Ale i pak byly v jeho obrazech patrné stopy kubismu – mírné hranění a geometrizace oblých tvarů, náznaky vícepohledovosti. Také Podbřeží svědčí o tom, jak Beneše – stejně jako Bohumila Kubištu, který ho v letech 1908-1909 ovlivňoval – přitahovaly přirozeně hranaté tvary, jichž mu město poskytovalo hojnost. Podbřeží je po mém soudu z doby mezi rokem 1913, kdy Beneš namaloval jedno ze svých prvních zátiší, Zátiší s bílým hyacintem, a rokem 1915, kdy Vojenským pohřbem reagoval na válečné události. Význam a cenu Podbřeží zvyšuje skutečnost, že Benešových tehdejších obrazů se zachovalo velmi málo.“
 
Přiložena expertiza Prof. PhDr. Františka Dvořáka, CSc.
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.