39

Aukce: 
14.5.2017
Roky: 
(1883 Lišice u Chlumce nad Cidlinou – 1979 Praha)
Roky - EN: 
(1883 - 1979)
Název díla: 
Podbřeží (Pohled na Šítkovskou věž v Praze)
Název díla - EN: 
Prague Riverbank (View of Sitkovska Tower)
Vytvořeno: 
1913-1915
Created: 
1913-1915
Vydraženo: 
850.000 Kč / 31.835 EUR
olej na plátně
60 x 40 cm
signováno vpravo dole "V.Beneš"
vzadu starý štítek "Podbřeží"
 
Přichází roku 1902 z Hradce Králové do Prahy na umělecko-průmyslovou školu. Odtud vstupuje v roce 1904 na akademii, kde je žákem prof. V.Bukovace a R.Ottenfelda. Zde se sešla nová generace vynikajících malířů (Brunner, Feigl, Filla, Justitz, Kubišta, Kratochvíl, Kubín, Nowak, Špála). V tomto prostředí vznikl i plán Benešovy cesty do Paříže (v roce 1907). Mladá generace  -  a s ní i Beneš - vystupuje dvěma výstavami "Osmy" (r. 1907 a r. 1908). Roku 1909 vstupuje s Fillou a Kratochvílem do "Mánesa". Po neshodě s "Mánesem" nastává odchod mladých a r. 1911 v rozšířené Skupině výtvarných umělců pokračují v činnosti "Osmy"  
 
Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy:
„Beneš zde zpodobnil část vltavské náplavky u Šítkovské vodárenské věže, vedle níž byla později, v roce 1930, postavena budova spolku Mánes. Obraz vznikl ve druhé dekádě minulého století, kdy se Beneš vyrovnával s problematikou kubismu, k jehož analytické verzi dospěl roku 1911.  Brzy se však od ní odvrátil a opět se přiblížil k přirozené podobě vnější reality. Ale i pak byly v jeho obrazech patrné stopy kubismu – mírné hranění a geometrizace oblých tvarů, náznaky vícepohledovosti. Také Podbřeží svědčí o tom, jak Beneše – stejně jako Bohumila Kubištu, který ho v letech 1908-1909 ovlivňoval – přitahovaly přirozeně hranaté tvary, jichž mu město poskytovalo hojnost. Podbřeží je po mém soudu z doby mezi rokem 1913, kdy Beneš namaloval jedno ze svých prvních zátiší, Zátiší s bílým hyacintem, a rokem 1915, kdy Vojenským pohřbem reagoval na válečné události. Význam a cenu Podbřeží zvyšuje skutečnost, že Benešových tehdejších obrazů se zachovalo velmi málo.“
 
Přiložena expertiza Prof. PhDr. Františka Dvořáka, CSc.
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.
Oil on canvas
Dimensions: 60 x 40 cm
Signed lower right "V.Beneš"
Verso old label "Podbřeží"
 
Expertise by Professor Jaromir Zemina attached.
Expertise by Professor Frantisek Dvorak attached.
Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.