45

Aukce: 
14.5.2017
Jméno autora: 
Bořivoj
Příjmení autora: 
Žufan
Roky: 
(1904 Praha – 1942 Praha)
Roky - EN: 
(1904 - 1942)
Název díla: 
U kříže
Název díla - EN: 
At the Cross
Vytvořeno: 
1935
Created: 
1935
Vydraženo: 
8.000 Kč / 300 EUR
akvarel na papíře
výřez z pasparty: 44 x 55,5 cm
signováno a datováno vpravo dole "Bořivoj Žufan 35"
Provenience: ze sbírky stavitele Aloise Trojana
 
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.     
Watercolor on paper
Cut from mat: 44 x 55,5 cm
Signed and dated lower right "Bořivoj Žufan 35"
Provenance: from collection of the architect Alois Trojan
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina.
Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.