Položka 53 Kubistické zátiší (Zátiší se zelenou sklenicí)

(1882 Kralupy nad Vlatavou - 1945 Ženeva)
Vytvořeno: 
1912 -1914
olej na plátně 55 x 46 cm signováno vpravo nahoře "Kars."   Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné uvádí: „To všechno zařazuje Zátiší mezi Karsova nejzajímavější a nejvýznamnější díla, která znám. Jeho cenu zvyšuje fakt, že obrazů tohoto druhu a z tohoto údobí je velmi málo.“   Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc. Přiložen znalecký posudek, včetně restaurátorské a laboratorní zprávy Zory Grohmanové a Ing. Radky Ševců. Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou.   Obraz bude zařazen do připravované knihy "Mezi dvěma světy- židovští malíři v Bohemii".   George Kars je významným představitelem pražských židovských malířů. Roku 1889-1905 pobýval na Akademii výtvarných umění v Mnichově u F.Stucka. Po ročním pobytu v Praze odjel 1906-7 nejprve do Paříže, potom do Španělska. Na rok se opět vrátil do Prahy, ale 1908 odjel znovu do Paříže a stal se naturalizovaným Francouzem. Za druhé světové války se uchýlil do Švýcarska a v zajetí těžké melancholie volil dobrovolný odchod ze života. Do roku 1908 jsou Karsovy začátky impresionisticko-expresionistické, později jej zkoumání prostředků intenzívnější výrazovosti přivedlo k syntéze linie a barvy, vázaných na přírodní model, ale řízených rytmem a logikou osobního stylu.
Vyvolávací/Prodejní cena
  |  
Vydraženo
-

Toto je poslední položka v aukci.