53

Aukce: 
14.5.2017
Roky: 
(1882 Kralupy nad Vlatavou - 1945 Ženeva)
Roky - EN: 
(1882 - 1945)
Název díla: 
Kubistické zátiší (Zátiší se zelenou sklenicí)
Název díla - EN: 
Cubist Still Life (Still Life with Green Glass)
Vytvořeno: 
1912 -1914
Created: 
1912 -1914
Vyvolávací/Prodejní cena: 
Vydraženo: 
-
olej na plátně
55 x 46 cm
signováno vpravo nahoře "Kars."
 
Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné uvádí:
To všechno zařazuje Zátiší mezi Karsova nejzajímavější a nejvýznamnější díla, která znám. Jeho cenu zvyšuje fakt, že obrazů tohoto druhu a z tohoto údobí je velmi málo.“
 
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.
Přiložen znalecký posudek, včetně restaurátorské a laboratorní zprávy Zory Grohmanové a Ing. Radky Ševců.
Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou.
 
Obraz bude zařazen do připravované knihy "Mezi dvěma světy- židovští malíři v Bohemii".
 
George Kars je významným představitelem pražských židovských malířů. Roku 1889-1905 pobýval na Akademii výtvarných umění v Mnichově u F.Stucka. Po ročním pobytu v Praze odjel 1906-7 nejprve do Paříže, potom do Španělska. Na rok se opět vrátil do Prahy, ale 1908 odjel znovu do Paříže a stal se naturalizovaným Francouzem. Za druhé světové války se uchýlil do Švýcarska a v zajetí těžké melancholie volil dobrovolný odchod ze života. Do roku 1908 jsou Karsovy začátky impresionisticko-expresionistické, později jej zkoumání prostředků intenzívnější výrazovosti přivedlo k syntéze linie a barvy, vázaných na přírodní model, ale řízených rytmem a logikou osobního stylu.
Oil on canvas
Dimensions: 55 x 46 cm
Signed upper right "Kars."
 
Expertise by Professor Jaromir Zemina attached.
Expert opinion incl. restoration report and laboratory report by Zora Grohmanova and Radka Sevcu attached.
Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.
Consulted with Alena Havlikova.
 
The painting will be include in upcoming book "In between Two Worlds - Jewish Painters in Bohemia".