Položka 65 Zátiší s různými nádobami a ovocem

(1882 Vážany - 1945 Brno)
Vytvořeno: 
kolem 1925
pastel, kvaš, pero – tuš, stříbřenka, lepenka 48 x 69 cm signováno vlevo dole perem "ANT PROCHÁZKA"   Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Je to vzácná práce z doby, kdy Procházka tvořil ve znamení tzv. nové věcnosti a začínal se orientovat na neoklasicismus. Z předchozího údobí kubistického zbylo ve formové struktuře obrazu už jen tu a tam spojení několika různých zorných úhlů, takže například sklenice jsou zobrazeny zčásti zboku a zčásti shora. Obraz je vzácná ukázka Procházkova malířského mistrovství, suverénně kombinujícího rozmanité malířské materiály a malbu s kresbou, tak jak to odpovídá rozmanitosti zobrazených předmětů, jejichž povaha navozuje představu sváteční pohody, kdy se člověk rozkošnicky raduje z hmotných darů života. Nemalou měrou k tomu přispívá i lahodná barevnost.“ Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.  Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou.
Vydraženo
-

Toto je poslední položka v aukci.