Položka 66 Kytka v košíku

(1882 Vážany-1945 Brno)
Vytvořeno: 
1927
enkaustika na dřevě 42 x 50,5 cm signováno a datováno vlevo dole "Ant.Procházka 27" na zadní straně starý popisek   Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Dvacátá léta minulého století, kdy posuzovaný obraz vznikl, byla asi Procházkovo tvůrčí období nejšťastnější. Jeho niterné uvolnění po skončivším válečném napětí se tehdy projevilo přiblížením ke vnější skutečnosti a smyslovosti, s níž přímo labužnicky vychutnával hmotnost a látkové vlastnosti zobrazovaných věcí. Aby je zpodobnil co nejnázorněji, začal objevitelsky a osobitě malovat po antickém způsobu enkaustikou, to znamená barvami rozpuštěnými ve vosku, který mu umožňoval nanášet je pastózně a vytvářet tak vlastně barevný reliéf. Této své „nové věcnosti“, v níž se odráželo všeobecné přiblížení poválečného výtvarnictví k normálnímu životu, dával Procházka zvláštní poetický půvab, ke kterému přispívala také její výrazně naivistická příchuť. Procházkovy poválečné obrazy nesou ještě stopy jeho předchozí etapy kubistické – vícepohledovost a porušování přirozené celistvosti věcí. Takto maloval v letech 1921-1925, v roce 1926 se pak od formotvorných principů kubismu zcela oprostil a změněným způsobem maloval až do počátku třicátých let obrazy s figurálními náměty a zátiší. K nejkrásnějším patří Zátiší s košíkem z roku 1929 (v Národní galerii), jemuž je posuzované zátiší, vzniklé o rok dříve, pojetím velmi blízké – je jeho předzvěstí.“ Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc. a znalecký posudek PhDr. Jaroslava Pelikána. Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou.
Vyvolávací/Prodejní cena
  |  
Vydraženo
1.350.000 Kč / 50.562 EUR

Toto je poslední položka v aukci.