66

Aukce: 
14.5.2017
Roky: 
(1882 Vážany-1945 Brno)
Roky - EN: 
(1882 - 1945)
Název díla: 
Kytka v košíku
Název díla - EN: 
Flowers in a Basket
Vytvořeno: 
1927
Created: 
1927
Vyvolávací/Prodejní cena: 
Starting/Selling price: 
Vydraženo: 
1.350.000 Kč / 50.562 EUR
enkaustika na dřevě
42 x 50,5 cm
signováno a datováno vlevo dole "Ant.Procházka 27"
na zadní straně starý popisek
 
Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy: „Dvacátá léta minulého století, kdy posuzovaný obraz vznikl, byla asi Procházkovo tvůrčí období nejšťastnější. Jeho niterné uvolnění po skončivším válečném napětí se tehdy projevilo přiblížením ke vnější skutečnosti a smyslovosti, s níž přímo labužnicky vychutnával hmotnost a látkové vlastnosti zobrazovaných věcí. Aby je zpodobnil co nejnázorněji, začal objevitelsky a osobitě malovat po antickém způsobu enkaustikou, to znamená barvami rozpuštěnými ve vosku, který mu umožňoval nanášet je pastózně a vytvářet tak vlastně barevný reliéf. Této své „nové věcnosti“, v níž se odráželo všeobecné přiblížení poválečného výtvarnictví k normálnímu životu, dával Procházka zvláštní poetický půvab, ke kterému přispívala také její výrazně naivistická příchuť. Procházkovy poválečné obrazy nesou ještě stopy jeho předchozí etapy kubistické – vícepohledovost a porušování přirozené celistvosti věcí. Takto maloval v letech 1921-1925, v roce 1926 se pak od formotvorných principů kubismu zcela oprostil a změněným způsobem maloval až do počátku třicátých let obrazy s figurálními náměty a zátiší. K nejkrásnějším patří Zátiší s košíkem z roku 1929 (v Národní galerii), jemuž je posuzované zátiší, vzniklé o rok dříve, pojetím velmi blízké – je jeho předzvěstí.“
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc. a znalecký posudek PhDr. Jaroslava Pelikána.
Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou.
Encaustic on wood
Dimensions: 42 x 50,5 cm
Signed and dated lower left "Ant.Procházka 27"
Verso old label
 
Expertise by Professor Jaromir Zemina attached.
Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek and expert opinion by Dr Jaroslav Pelikan attached.
Consulted with Alena Havlikova.