81

Aukce: 
14.5.2017
Roky: 
(1900 Mutějovice – 1971 Praha)
Roky - EN: 
(1900 – 1971)
Název díla: 
Benátky
Název díla - EN: 
Venice
Starting/Selling price: 
Vydraženo: 
120.000 Kč / 4.494 EUR
tempera na kartonu
výřez pasparty: 29 x 58,5 cm
signováno vpravo dole "Tittelbach"
vzadu staré výstavní štítky
 
Posouzeno Doc. PhDr. Marií Mžykovou, CSc. a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka, CSc.
Konzultováno s Mgr. Alenou Havlíkovou.
 
Vystavováno:
- 1943, SVU Mánes
- 1948, XXIV. Biennale Internazionale d´Arte di Venezia, č. 496
- 1948, XXIVéme Exposition Internationale des Beaux-Atrs – Venise, č. 39
Tempera on cardboard
Cut from mat: 29 x 58,5 cm
Signed lower right "Tittelbach"
Verso old exhibition labels
 
Consulted with Professor Marie Mzykova and Professor Jaromir Zemina.
Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.
Consulted with Alena Havlikova.
 
Exhibited:
- 1943, SVU Manes
- 1948, XXIV. Biennale Internazionale d´Arte di Venezia, lot no. 496
- 1948, XXIVéme Exposition Internationale des Beaux-Atrs – Venise, lot no. 39