29

Aukce: 
26.11.2016
Roky: 
(1870 Praha - 1910 Praha)
Roky - EN: 
(1870 -1910)
Název díla: 
Obilí
Název díla - EN: 
Grain
Vyvolávací/Prodejní cena: 
1 350 000 Kč
Starting/Selling price: 
50 000 EUR
Vydraženo: 
2 000 000 Kč

1909
olej na plátně
45 x 52 cm
signováno vlevo dole: A. Slavíček

vzadu staré výstavní štítky Národní galerie v Praze* a původního
majitele číslo katalogu 291, pod č. 116
Provenience: Dr. Neumann, Praha-Vinohrady

Vrcholné dílo mimořádné kvality našeho nejvýznamnějšího krajináře,
který patří již po generace mezi nejobdivovanější české autory.
Studoval v ateliéru u prof. Julia Mařáka na pražské AVU. Společně se
skupinou malířů kolem prof. Mařáka jezdil malovat do plenéru krajiny
v okolí Okoře. V roce 1898 vstoupil do SVU Mánes. Podnikl cesty do
Mnichova a Paříže. Ve Slavíčkově tvorbě je příznačná uvolněná práce
s barevným koloritem a často pak přímo s barevnou skvrnou. Daří se
mu zachycovat světelná atmosféra. Antonín Slavíček se stal symbolem
zpodobnění krás české krajiny a proměnných nálad v přírodě.

Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc.
Přiložen roentgenový snímek obrazu a zprá va akad. mal. a restaurátora Tomáše Bergera.

Vystaveno:
– Antonín Slavíček, Mánes Praha, 1932, katalogové číslo 201
– Výstava Antonína Slavíčka, Národní galerie v Praze, Jízdárna Pražského Hradu,
září–listopad 1961, katalogové číslo 293

Publikováno:
– Antonín Slavíček 1870–1910, Dr. J. Kotalík, Dr. J. Šetlík, Dr. M. Hovorková, Dr. L. Karlíková, Dr. J. Zemina, vydala
Národní galerie v Praze a Svaz československých výtvarn ých umělců, 1961, reprodukováno na straně 153, pod č. 293.
– Jan Tomeš Antonín Slavíček (Soupis díla), vydal Odeon Praha, 1966, uvedeno pod číslem 436, reprodukováno

1909
Oil on canvas
Dimension: 45 x 52 cm
Signed lower left “A. Slavíček”
Verso label of National Gallery in Prague and the previous owner’s catalogue number 291, no. 116

Provenance:
collector Dr. Neumann, Prague

Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.
Consulted with Professor Jaromír Zemina and Associate Professor Maria Mzykova.
An X-ray image made by conservator-restorer specialist Tomas Berger attached.

Exhibited:
Antonin Slavicek, gallery Manes, 1932, catalog no. 201
Antonin Slavicek, National Gallery in Prague, Prague Castle Riding School, 1961,
catalog no. 293

Publicated:
- Antonin Slavicek 1870 - 1910, Dr J. Kotalik, Dr L.Karlikova, Dr J. Zemina, National Gallery in Prague and Union of Czechoslovak Artists, 1961, p. 153, no. 293
- Jan Tomes - Antonin Slavicek (list of works), Prague: Odeon, 1966, no. 436, reproduction

Antonin Slavicek was a Czech Impressionist painter who worked mostly in the area surrounding Kamenicky. In 1887, he entered the Academy of Fine Arts, Prague, where he studied landscape painting with Julius Marak. The artist is considered as one of the founders of the modern tradition in Czech art.