Obilí
Obilí

Položka 29 Obilí

(1870 Praha - 1910 Praha)

1909
olej na plátně
45 x 52 cm
signováno vlevo dole: A. Slavíček

vzadu staré výstavní štítky Národní galerie v Praze* a původního
majitele číslo katalogu 291, pod č. 116
Provenience: Dr. Neumann, Praha-Vinohrady

Vrcholné dílo mimořádné kvality našeho nejvýznamnějšího krajináře,
který patří již po generace mezi nejobdivovanější české autory.
Studoval v ateliéru u prof. Julia Mařáka na pražské AVU. Společně se
skupinou malířů kolem prof. Mařáka jezdil malovat do plenéru krajiny
v okolí Okoře. V roce 1898 vstoupil do SVU Mánes. Podnikl cesty do
Mnichova a Paříže. Ve Slavíčkově tvorbě je příznačná uvolněná práce
s barevným koloritem a často pak přímo s barevnou skvrnou. Daří se
mu zachycovat světelná atmosféra. Antonín Slavíček se stal symbolem
zpodobnění krás české krajiny a proměnných nálad v přírodě.

Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc.
Přiložen roentgenový snímek obrazu a zprá va akad. mal. a restaurátora Tomáše Bergera.

Vystaveno:
– Antonín Slavíček, Mánes Praha, 1932, katalogové číslo 201
– Výstava Antonína Slavíčka, Národní galerie v Praze, Jízdárna Pražského Hradu,
září–listopad 1961, katalogové číslo 293

Publikováno:
– Antonín Slavíček 1870–1910, Dr. J. Kotalík, Dr. J. Šetlík, Dr. M. Hovorková, Dr. L. Karlíková, Dr. J. Zemina, vydala
Národní galerie v Praze a Svaz československých výtvarn ých umělců, 1961, reprodukováno na straně 153, pod č. 293.
– Jan Tomeš Antonín Slavíček (Soupis díla), vydal Odeon Praha, 1966, uvedeno pod číslem 436, reprodukováno

Vyvolávací/Prodejní cena
1 350 000 Kč
  |  
50 000 EUR
Vydraženo
2 000 000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.