34

Aukce: 
26.11.2016
Roky: 
(1847 Ronov nad Doubravkou – 1941 Praha)
Název díla: 
Podvečerní krajina s cestou k vesnici

kolem 1880
olej na plátně
33 x 61 cm
signováno vpravo dole: Chittussi

na rubu plátna razítko francouzského prodejce malířských potřeb*, na slepém
rámu starý štítek o původu obrazu ze sbírky malíře p. Šálka s názvem „Z Bosny“.
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. Phdr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
Přiložena expertiza PhDr. Romana Prahla (autora výsta v a mnoha publikací
Chittussiho), který uvádí: „Posuzované dílo je po všech stránkách kvalitní.
Vyznačuje se malířským rukopisem z Chittussiho zralé fáze během malířova
pobytu ve Francii. Obraz námětově odpovídá, vzhledem k architektuře na
horizontu, Dalmácii či Bosně, které umělec předtím na vštívil. Ze mně známých
prací odkazujících k Balkánu je tato malířsky zatím vůbec nejkvalitnější“.
Přiložen roentgenový snímek obrazu a zpráva akad. mal. a restaurátora
Tomáše Bergera.

Dílo bude zařazeno do připravovaného Chittussiho soupisu.

Chittussi studoval na pražské akademii (r. 1866), v Mnichově (1868–69)
a ve Vídni. Debutoval v Praze 1876 a 1877 na výstavách Krasoumné jednoty,
Umělecké besedy a v salónu Lehmannově. Na jaře 1879 odjel na studijní
pobyt do Paříže, kde vystavoval. Jeho tvorba se rozvinula právě v Paříži,
aby si našel své vzory v malbě barbizonských, podle jejichž příkladu odešel
malovat do Fontainebleau. Sbližoval se hlavně s dílem Daubignyho a Corota.
Jeho malířský rukopis se uvolňoval, aby se zde stal mistrem plenérové
krajiny, citlivým malířem přírodní nálady.

Podvečerní krajina s cestou k vesnici
Podvečerní krajina s cestou k vesnici