34

Aukce: 
26.11.2016
Roky: 
(1847 Ronov nad Doubravkou – 1941 Praha)
Roky - EN: 
(1848-1941)
Název díla: 
Podvečerní krajina s cestou k vesnici
Název díla - EN: 
Village Road at Dusk

kolem 1880
olej na plátně
33 x 61 cm
signováno vpravo dole: Chittussi

na rubu plátna razítko francouzského prodejce malířských potřeb*, na slepém
rámu starý štítek o původu obrazu ze sbírky malíře p. Šálka s názvem „Z Bosny“.
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. Phdr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
Přiložena expertiza PhDr. Romana Prahla (autora výsta v a mnoha publikací
Chittussiho), který uvádí: „Posuzované dílo je po všech stránkách kvalitní.
Vyznačuje se malířským rukopisem z Chittussiho zralé fáze během malířova
pobytu ve Francii. Obraz námětově odpovídá, vzhledem k architektuře na
horizontu, Dalmácii či Bosně, které umělec předtím na vštívil. Ze mně známých
prací odkazujících k Balkánu je tato malířsky zatím vůbec nejkvalitnější“.
Přiložen roentgenový snímek obrazu a zpráva akad. mal. a restaurátora
Tomáše Bergera.

Dílo bude zařazeno do připravovaného Chittussiho soupisu.

Chittussi studoval na pražské akademii (r. 1866), v Mnichově (1868–69)
a ve Vídni. Debutoval v Praze 1876 a 1877 na výstavách Krasoumné jednoty,
Umělecké besedy a v salónu Lehmannově. Na jaře 1879 odjel na studijní
pobyt do Paříže, kde vystavoval. Jeho tvorba se rozvinula právě v Paříži,
aby si našel své vzory v malbě barbizonských, podle jejichž příkladu odešel
malovat do Fontainebleau. Sbližoval se hlavně s dílem Daubignyho a Corota.
Jeho malířský rukopis se uvolňoval, aby se zde stal mistrem plenérové
krajiny, citlivým malířem přírodní nálady.

1880
Oil on canvas
Dimensions: 33 x 61 cm
Signed lower right “Chittussi”
Verso an old stamp of a French art dealer, and a label “Z Bosny” of the artist Salek’s collection

Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Associate Professor Maria Mzykova, and Jiri Machalicky, PhD.
Expertise by Roman Prahl, PhD, (the author of Chittussi’s exhibitions and publications) attached.
An X-ray image made by conservator-restorer specialist Tomas Berger attached.

Antonin Chitussi was a Czech Impressionist landscape and cityscape painter.
He enrolled at the Academy of Fine Arts in Prague and briefly at the Academy of Fine Arts in Vienna.
In 1880, he rented a small studio in Paris and began to work on absorbing the new styles. In 1882, he was invited to spend six months painting at the Radziwiłł estate near Ermenonville.The following year, he exhibited at the Salon. Although successful, by 1884 he was ready to return home and held an auction of his works at the Hôtel Drouot.