90

Aukce: 
26.11.2016
Roky: 
(1899 Dolní Čermná - 1942 Praha)
Roky - EN: 
(1899-1942)
Název díla: 
Stěhovací kabinet: Dělo a dítě
Název díla - EN: 
Le canon et l´enfant
Vyvolávací/Prodejní cena: 
1 150 000 Kč
Starting/Selling price: 
42 590 EUR
Vydraženo: 
1 150 000 Kč

1934
koláž na papíře
výřez pasparty: 371 x 214 mm
signováno, datováno a popsáno vzadu: Jindřich Štyrský 1934,
le canon et l´enfant
vzadu autorské razítko: Jindřich Štyrský Praha – Smíchov, Sokolská 15
a dále staré výstavní štítky*

Provenience:
– Toyen, Paříž
– Guy Flandre, Paříž (Guy Flandre byl blízkým přítelem Toyen a koláž
od Toyen získal darem)

Vystaveno:
– Český surrealismus 1929–1953, výstavní sály Galerie hl. m. Prahy (GHMP)
v Městské knihovně v Praze (15. 10. 1996–5. 1. 1997)
– Jindřich Štyrský (1899-1942), Městská galerie Praha, Dům U Kamenného
zvonu (29. 5.–9. 9. 2007), vystaveno pod č. 415, reprodukováno
na straně 141
– Dada e Surrealismo riscoperti , Arturo Schwarz, Complesso Monumentale
Del Vittoriano, Roma (9. 10. 2009–7. 2. 2010), reprodukováno na straně 335
– Surréalisme-OEuvres sur papier, Galerie Interart, Geneve
(11. 10. 2011–20. 1. 2012)
– Galerie Michel Descours, Lyon, 2015
– Krása bude křečovitá / Surrealismus v Československu 1933 –1939
(14. 5.–2. 10. 2016), Jízdárna AJG, Hluboká nad Vltavou

Literatura:
– Le surréalisme même 2 ,1957, reprodukováno
– Český surrealismus 1929–1953 (Lenka Bydžovská a Karel Srp), vydal Argo
a Galerie hl. m. Prahy, 1996, reprodukováno na straně 141
– Jindřich Štyrský (1899–1942), (Lenka Bydžovská a Karel Srp), vydal Argo
2007, reprodukováno na straně 318 pod č. 415
– Krása bude křečovitá / Surrealismus v Československu 1933 –1939),
L. Bydžovská a K. Srp, Arbor Vitae 2016, reprodukováno barevně
na straně 222
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno PhDr. Karlem Srpem (autorem monografie a výstavy Jindřicha
Štyrského), Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.
Koláž pochází ze slavného cyklu Štyrského koláží Stěhovací kabinet.
Autor monografie a kurátor výstav Jindřicha Štyrského PhDr. Karel Srp v knize
Jindřich Štyrský (nakladatelství Argo, 2007) k dílu uvádí: „Podle Vítězslava
Nezvala Stěhovací kabinet přestřihl pupeční šňůru od všeho ostatního umění.
Koláže přinášely divákům nový, dosud neznámý a nezavedený druh zrakového
zážitku. Na jeho rozbor se Nezval zaměřil při zahájení první výstavy surrealistické
skupiny v lednu 1935: „Přes naprostý obdiv k moderním obrazům, jejž mám,
nemohl jsem se nepřiznati, že účinek koláží poja tých například tak, jak je zařadil
Štyrský do výstavy, měl přes techniku nůžek, přes nicotnou techniku, jak říkají
estéti, moc dotknout se nejm ysterióznějších pramenů mé citlivosti a donutil mne
položit si otázku, není-li malířství a sochařství jednou provždy vyřazeno celou
svou podstatou z frekvence mezi naší senzibilitou a naším úsilím zmocnit se
jí cele.“

1934
Collage on paper
Cut from mat: 371 x 214 mm
Verso signed and dated “Jindřich Štyrský 1934, le canon et l´enfant”, the artist’s stamp “Jindřich Štyrský Praha - Smíchov, Sokolská 15” and old stamps from exhibitions

Provenance:
- Toyen, Paris
- Guy Flandre (Guy Flandre was a close friend of Toyen, who gave him this collage as a gift)

Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.
Consulted with Professor Jaromir Zemina , Jiri Machalicky,PhD and Karel Srp PhD., expert on Styrsky and the author of artist biography.

Collage “Le canon et l´enfant” belongs to well known Styrsky’s series “Moving Cabinet”

Jindrich Styrsky was a Czech Surrealist painter,poet, editor, photographer, and graphic artist.He was a founding member of The Surrealist Group of Czechoslovakia. Along with his artistic partner Toyen (Marie Čermínová), he became a member of Devětsil in 1923, participating in their group exhibitions. He and Toyen also exhibited in Paris in the late 1920s, where they founded their own movement, Artificialism.

Exhibited:
– Český surrealismus 1929–1953, výstavní sály Galerie hl. m. Prahy (GHMP) v Městské knihovně v Praze (15. 10. 1996–5. 1. 1997)
– Jindřich Štyrský (1899-1942), Městská galerie Praha, Dům U Kamenného zvonu (29. 5.–9. 9. 2007), vystaveno pod č. 415, reprodukováno na straně 141
– Dada e Surrealismo riscoperti , Arturo Schwarz, Complesso Monumentale Del Vittoriano, Roma (9. 10. 2009–7. 2. 2010), reprodukováno na straně 335
– Surréalisme-OEuvres sur papier, Galerie Interart, Geneve (11. 10. 2011–20. 1. 2012)
– Galerie Michel Descours, Lyon, 2015
– Krása bude křečovitá / Surrealismus v Československu 1933 –1939 (14. 5.–2. 10. 2016), Jízdárna AJG, Hluboká nad Vltavou

Publicated:
– Le surréalisme même 2 ,1957, reprodukováno
– Český surrealismus 1929–1953 (Lenka Bydžovská a Karel Srp), vydal Argo a Galerie hl. m. Prahy, 1996, reprodukováno na straně 141
– Jindřich Štyrský (1899–1942), (Lenka Bydžovská a Karel Srp), vydal Argo 2007, reprodukováno na straně 318 pod č. 415
– Krása bude křečovitá / Surrealismus v Československu 1933 –1939), L. Bydžovská a K. Srp, Arbor Vitae 2016, reprodukováno barevně na straně 222
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno PhDr. Karlem Srpem (autorem monografie a výstavy Jindřicha Štyrského), Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.
Koláž pochází ze slavného cyklu Štyrského koláží Stěhovací kabinet.
Autor monografie a kurátor výstav Jindřicha Štyrského PhDr. Karel Srp v knize Jindřich Štyrský (nakladatelství Argo, 2007) k dílu uvádí: „Podle Vítězslava Nezvala Stěhovací kabinet přestřihl pupeční šňůru od všeho ostatního umění.
Koláže přinášely divákům nový, dosud neznámý a nezavedený druh zrakového zážitku. Na jeho rozbor se Nezval zaměřil při zahájení první výstavy surrealistické skupiny v lednu 1935: „Přes naprostý obdiv k moderním obrazům, jejž mám, nemohl jsem se nepřiznati, že účinek koláží poja tých například tak, jak je zařadil Štyrský do výstavy, měl přes techniku nůžek, přes nicotnou techniku, jak říkají estéti, moc dotknout se nejmysterióznějších pramenů mé citlivosti a donutil mne položit si otázku, není-li malířství a sochařství jednou provždy vyřazeno celou svou podstatou z frekvence mezi naší senzibilitou a naším úsilím zmocnit se jí cele.“