Krajina
Krajina

Položka 93 Krajina

(1887 Hronov – 1945 Bergen Belsen)

1928
olej na plátně
51,5 x 58,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: J. Č. 28
na rubu obrazu staré výstavní štítky*

Provenience:
– rodina Josefa Čapka
– sbírka významného českého literárního kritika, historika, editora a učitele.

Vystaveno:
– členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům města Prahy (leden–únor 1935),
katalogové číslo16
– Dílo Josefa Čapka, Dům umění, Brno (1960)
– Josef Čapek, Český Krumlov, Passau, Bochum (1996–1997)

Publikováno:
– Dílo Josefa Čapka, Dům umění, (1960), reprodukováno v katalogu výstavy na straně 66
– Josef Čapek (Jaroslav Slavík / Jiří Opelík), vydal Torst, Praha 1996,
reprodukováno na straně 363
Přiložen znalecký posudek PhDr. Pavly Pečinkové CSc., autorky monografie a kurátorky
retrospektivní výstavy Josefa Čapka v Jízdárně Pražského hradu (7. 10. 2009–17. 1. 2010)
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
Přiložen roentgenový snímek obrazu a zpráva akad. mal. a restaurátora Tomáše Bergera.
PhDr. Pavla Pečinková CSc. mimo jiné uvádí: Předložený obraz představuje významné dílo Josefa
Čapka s bezpečně doloženou proveniencí. Pochází ze sbírky předního znalce Čapkovy tvorby,
který jej získal darem přímo od rodiny Josefa Čapka. Zobrazení krajiny bez figurální stafáže jsou
v Čapkově díle poměrně vzácné. Objevuje se zejména na konci dvacátých let, kdy Čapek na čas
opouští motivy Chlapů a jeho tvorba prochází rozmarným stylovým intermezzem. Podle Jaroslava
Slavíka (autora monografie Josef Čapek ,1996) Čapek experimentuje s lineárním členěním
krajinné kompozice a svým typickým hravým a neortodoxním způsobem reaguje na geometrické
principy novoplasticismu. Jiří Opelík pak dává krajinné motivy v tvorbě Josefa Čapka do souvislosti
s baladickou prózou Stín kapradiny. „Čapkova krajina je krajinou lidí, kteří v ní pospolitě žijí
a pracují a kteří s ní proto, jakoby odměnou života,srůstají do samozřejmé jednoty, do jakési
prapůvodní, základní harmonie,“ píše Opelík a zdůrazňuje, že nová role krajiny v Čapkově díle
„není prostou změnou kulis a tedy izolovanou záležitostí“, ale je znamením podstatné, strukturní
proměny Čapkovy tvorby.“ S krajinomalbou přišla totiž do Čapkovy malby meditace“.
Předložená olejomalba má velkoryse uvolněný, robustní a vitální lineární rukopis,
příznačný pro dané období.

Josef Čapek – český malíř, grafik, divadelní výtvarník, ilustrátor a spisovatel.
Člen Skupiny výtvarných umělců a redaktor Uměleckého měsíčníku.
Roku 1912 SVU pro názorové neshody opouští a vstupuje do SVU Mánes
a rediguje Volné směry. Roku.1913 byl z SVU Mánes vyloučen. Sblížil se
s S. K. Neumannem a stal se jedním z hlavních iniciátorů skupiny Tvrdošíjných,
která pod názvem A přece vystavovala 1918 v Praze. V třicátých
letech se aktivně zapojil do antifašistické fronty a kreslil politické karikatury.
Po okupaci ČSR byl 1. 9. 1939 zatčen a vězněn v koncentračních
táborech,kde na samém konci války zemřel.

Vyvolávací/Prodejní cena
3 000 000 Kč
  |  
111 110 EUR
Vydraženo
3 000 000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.