93

Aukce: 
26.11.2016
Roky: 
(1887 Hronov – 1945 Bergen Belsen)
Roky - EN: 
(1887-1945)
Název díla: 
Krajina
Název díla - EN: 
Landscape
Vyvolávací/Prodejní cena: 
3 000 000 Kč
Starting/Selling price: 
111 110 EUR
Vydraženo: 
3 000 000 Kč

1928
olej na plátně
51,5 x 58,5 cm
signováno a datováno vpravo dole: J. Č. 28
na rubu obrazu staré výstavní štítky*

Provenience:
– rodina Josefa Čapka
– sbírka významného českého literárního kritika, historika, editora a učitele.

Vystaveno:
– členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům města Prahy (leden–únor 1935),
katalogové číslo16
– Dílo Josefa Čapka, Dům umění, Brno (1960)
– Josef Čapek, Český Krumlov, Passau, Bochum (1996–1997)

Publikováno:
– Dílo Josefa Čapka, Dům umění, (1960), reprodukováno v katalogu výstavy na straně 66
– Josef Čapek (Jaroslav Slavík / Jiří Opelík), vydal Torst, Praha 1996,
reprodukováno na straně 363
Přiložen znalecký posudek PhDr. Pavly Pečinkové CSc., autorky monografie a kurátorky
retrospektivní výstavy Josefa Čapka v Jízdárně Pražského hradu (7. 10. 2009–17. 1. 2010)
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
Přiložen roentgenový snímek obrazu a zpráva akad. mal. a restaurátora Tomáše Bergera.
PhDr. Pavla Pečinková CSc. mimo jiné uvádí: Předložený obraz představuje významné dílo Josefa
Čapka s bezpečně doloženou proveniencí. Pochází ze sbírky předního znalce Čapkovy tvorby,
který jej získal darem přímo od rodiny Josefa Čapka. Zobrazení krajiny bez figurální stafáže jsou
v Čapkově díle poměrně vzácné. Objevuje se zejména na konci dvacátých let, kdy Čapek na čas
opouští motivy Chlapů a jeho tvorba prochází rozmarným stylovým intermezzem. Podle Jaroslava
Slavíka (autora monografie Josef Čapek ,1996) Čapek experimentuje s lineárním členěním
krajinné kompozice a svým typickým hravým a neortodoxním způsobem reaguje na geometrické
principy novoplasticismu. Jiří Opelík pak dává krajinné motivy v tvorbě Josefa Čapka do souvislosti
s baladickou prózou Stín kapradiny. „Čapkova krajina je krajinou lidí, kteří v ní pospolitě žijí
a pracují a kteří s ní proto, jakoby odměnou života,srůstají do samozřejmé jednoty, do jakési
prapůvodní, základní harmonie,“ píše Opelík a zdůrazňuje, že nová role krajiny v Čapkově díle
„není prostou změnou kulis a tedy izolovanou záležitostí“, ale je znamením podstatné, strukturní
proměny Čapkovy tvorby.“ S krajinomalbou přišla totiž do Čapkovy malby meditace“.
Předložená olejomalba má velkoryse uvolněný, robustní a vitální lineární rukopis,
příznačný pro dané období.

Josef Čapek – český malíř, grafik, divadelní výtvarník, ilustrátor a spisovatel.
Člen Skupiny výtvarných umělců a redaktor Uměleckého měsíčníku.
Roku 1912 SVU pro názorové neshody opouští a vstupuje do SVU Mánes
a rediguje Volné směry. Roku.1913 byl z SVU Mánes vyloučen. Sblížil se
s S. K. Neumannem a stal se jedním z hlavních iniciátorů skupiny Tvrdošíjných,
která pod názvem A přece vystavovala 1918 v Praze. V třicátých
letech se aktivně zapojil do antifašistické fronty a kreslil politické karikatury.
Po okupaci ČSR byl 1. 9. 1939 zatčen a vězněn v koncentračních
táborech,kde na samém konci války zemřel.

1928
Oil on canvas
Dimensions: 51.5 x 58.5 cm
Signed and dated lower right “J.Č.28”
Verso old stickers from exhibitions

Provenance:
Family of Josef Capek
Premier Czech Capek’s collection

Expertise by Pavla Pecinkova, PhD, the author of Capek’s biography and the curator of his retrospective exhibition in the Prague Castle Riding School, 2009 - 2010, attached.
Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.
Consulted with Professor Jaromir Zemina.
An X-ray image made by conservator-restorer specialist Tomas Berger attached.

Josef Capek was a Czech artist. Capek studied at the Academy of Art in his hometown of Prague before setting out to Paris in 1910. During his one year stay in the French capital, Capek encountered the newly-invented style of Cubism. Upon his return to Prague in 1911, Capek became a leader of Czech Cubism.
In 1917 Capek received acclaim following the publication of the issue of the progressive Berliner magazine Die Aktion devoted to him. One year later he found himself amongst the founding members of the group Tvrdosijni.
He invented the word ``robot``, introduced into literature by his brother, Karel.
Due to his critical attitude towards national socialism and Adolf Hitler, he was arrested after the German invasion of Czechoslovakia in 1939. He wrote Poems from a Concentration Camp in the Bergen-Belsen concentration camp, where he died in 1945.