Příběhy (Starý námět)

Položka 120 Příběhy (Starý námět)

(1916 Turnov – 2002 Berlín)

1939
olej na plátně
80 x 110 cm
signatura nezjištěna
vzadu starý štítek a přípis 3/39

Vzácně se na uměleckém trhu vyskytující rané (předválečné) dílo autora.

Vystaveno:
– Jan Kotík, Praha 1968, č. kat. 2
– Jan Kotík, Karlovy Vary 1991, č. kat. 2
– Jan Kotík, Praha Národní galerie, 1992, Berlín 1992, č. kat. 3
– Jan Kotík, Praha 1966, Brno 1997

Publikováno:
– Výtvarné umění 1968, č. 7, s. 314
– Jan Kotík (katalog výstavy) Berlín 1996. s. 36
– E. Petrová 1998, s. 50, obr. 50
– Jan Kotík 1916–2002, Soupis díla, vydala Národní galerie v Praze, 2013,
reprodukováno celostránkově na straně 17
Přiložena expertiza autorky monografie Ivy Mladičové.
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.

Toto je poslední položka v aukci.