124

Aukce: 
26.11.2016
Jméno autora: 
Jiří
Příjmení autora: 
Kolář
Roky: 
(1914 Protivín–2002 Praha)
Roky - EN: 
(1914–2002)
Název díla: 
Ženské hlavy
Název díla - EN: 
Female Heads
Vyvolávací/Prodejní cena: 
29 000 Kč
Starting/Selling price: 
1 070 EUR
Vydraženo: 
29 000 Kč

1965
muchláž na papíře
45 x 33 cm
signatura nezjištěna

Opatřené pozůstalostním razítkem a podpisem manželky Běluše Kolářové.*

Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.

1965
Muchlage on paper
Dimensions: 45 x 33 cm
Signature not found
Verso inheritance stamp and signature of Kolar’s wife Belusa Kolarova

Confirmation of authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Jiri Machalicky, PhD.