Pohled na Trosky

Položka 42 Pohled na Trosky

(1867 Kolín–1946 Kolín)

olej, karton
67,5 x 99,5 cm
signováno vlevo dole: VRadimský

Publikováno:
Václav Radimský, Naděžda Blažíčková-Horová, vydal Arbor Vitae 2011,
reprodukováno pod č. 297, str. 258
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc, Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou
a PhDr. Naděždou Blažíčkovou-Horovou.

Toto je poslední položka v aukci.