Při žních

Položka 61 Při žních

(1888 Kostoliště–1971 Malacky)

olej, plátno, lepenka
50 x 32,5 cm
signováno vlevo dole: M. Benka

Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné uvádí:
„Posuzovaný obraz má všechny příznačné vlastnosti Benkova plně vyzrálého umění
a přes nevelký formát je velmi výrazný hlavně díky syté zářivé barevnosti, vzbuzující
v divákovi pocit letního žňového horka. Přes autorovu osobní stylizaci vnější reality
působí bezprostředně, jako kdyby vznikl za jeho přímého styku s motivem“.

Vyvolávací/Prodejní cena
250 000 Kč
  |  
9 260 EUR
Vydraženo
500 000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.