Odcházení

Položka 131 Odcházení

(1926 Praha–2014 Praha)

2010
pigment na kaligrafickém japonském papíře
183 x 96,5 cm
signováno a datováno dole uprostřed:
Adriena Šimotová 2010
Přiloženo potvrzení autenticity
Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.
Konzultováno s držitelem autorských práv Adrieny Šimotové p. Pavlem Brunclíkem.

Adriena Šimotová – malířka, grafička a sochařka. Výrazná představitelka generace šedesátých let. Se svým manželem, malířem Jiřím Johnem zakládali uměleckou skupinu UB 12. Rovněž členka uměleckého seskupení malířů skupiny G7. Její dílo zastoupeno v Tokiu, Washingtonu, Paříži, Stockholmu a mnoha českých státních a soukromých sbírkách. Adriena Šimotová patří již čtyři desetiletí ke klíčovým osobnostem české výtvarné kultury. Svébytnou Šimotovou již můžeme identifikovat pracemi z první poloviny let šedesátých, které korespondovaly s informelem a byly spjaty s tematizací existenciálních dramat a osobních mikrodramat. Její informel můžeme s nutnou mírou zjednodušení vnímat jako lyrickou abstrakci. Osamostatnění barevné hmoty nebo kresebného gesta v morfologické a barevné substilnosti vystupuje jako autonomní výtvarné poselství.
Takto pojímané možnosti lyrické abstrakce se pro autorku ukázaly jako dobré východisko.

Toto je poslední položka v aukci.