Zátiší se zeleninou

Položka 32 Zátiší se zeleninou

(1877 Praha – 1901 Malá Chuchle)

1894
olej na plátně
60 x 79,5 cm
signováno vlevo dole: O. L.

Vzácně se na uměleckém trhu vyskytující dílo autora.
Přiloženo potvrzení autenticity
od Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou
a Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc.

Přiložena expertiza uznávané znalkyně (autorky monografie a výstav autora)
PhDr. Olgy Mackové ze dne 8. 9. 2000, která mimo jiné uvádí:
„Zátiší se zeleninou zcela opustilo oblast popisného realismu a je projevem
soustředěné snahy o osobní transposici viděného. Štětcový rukopis je vervnější,
hybnější, vedený snahou o subjektivní vidění. Je zde úmyslně a zdůrazněně
odstraněno aranžmá předmětů: v náhodném letmém seskupení zeleniny, tak
jak se vysypala na stůl, je obsažen prvek jednoho neovlivněného okamžiku–
„právě teď“–tedy prvek impresionistický. Barevnost je tlumená a dominuje ji
noblesní šeď, lomená do škály valérů, z nichž nejzajímavější je šedě olivový“.
Zpočátku byly jeho obrazy silně ovlivněny realismem, českým malířem Antonínem
Chitussim, který zemřel nedlouho před začátkem Lebedovy kariéry,
dále také francouzským krajinářem Camillem Corotem. V roce 1898 využil
stipendium k návštěvě Paříže a Barbizonu. V tomto malířském období, mimo
jiné pod vlivem jeho staršího kolegy Slavíčka, se u něho projevuje silný vliv impresionistů.
V poslední fázi své kariér y se začal orientovat na figurální malbu.

Toto je poslední položka v aukci.