Akt dívky

Položka 67 Akt dívky

(1879 Nová Cerekev u Pelhřimova - 1934 Bratislava)

1925
olej na dřevěném panelu
41 x 33 cm
signováno a datováno vlevo dole: A. Justitz 25

Vzácně se vyskytující olejomalba významného představitele
židovské generace malířů předválečného Československa.

Přiložena expertiza Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy:
„Posuzovaný obraz z roku 1925, jeden z pr vních tohoto druhu,
má všechny charakteristické rysy Justitzova umění, jež vynikalo
malířskostí, básnivostí a tvůrčí poctivostí“.
Přiložen roentgenový snímek obrazu a zpráva akad. mal.
a restaurátora Tomáše Bergera.

Vyvolávací/Prodejní cena
1 200 000 Kč
  |  
44 440 EUR
Vydraženo
1 250 000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.