150

Aukce: 
26.11.2016
Roky: 
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
Roky - EN: 
(1871-1957)
Název díla: 
Série C I. (Protihodnoty)
Název díla - EN: 
Series C I. (Plans Miniscules)
Vyvolávací/Prodejní cena: 
60 000 000 Kč *
Starting/Selling price: 
2 222 220 EUR
Vydraženo: 
62 000 000 Kč

1935
olej na dřevěném panelu
55 x 60 cm
signováno vpravo dole: Kupka
rámováno v původním, Kupkou navrženém a malovaném rámu

Provenience:
– roku 1951 obraz přímo od Františka Kupky zakoupil slavný pařížský galerista Louis Carré.
V roce 1951 uzavřel František Kupka ve věku osmdesáti let svoji první smlouvu o zastupování s významným pařížským a newyorským galeristou Louisem Carré (1897–1977). S ním Kupku seznámil malíř Jacques Villon, Kupkův soused v malířově b ydlišti v Puteaux. Louis Carré tehdy zastupoval významné světové umělce jako například Pabla Picassa, Jacquese Villona, Alexandra Caldera, Fernanda Légera, André Lanskoye a další.
Podle vzpomínek jeho vnuka Louis Carré tehdy od Kupky odkoupil na více jak 50 olejů, které Carré postupně prodal do významných světových galerií a nadací jako například Museum moderního umění v New Yorku, Solomon R. Guggenheim Museum v New Yorku, Aichi Prefectural Museum of Art v Tokyo, sbírka Rothschild New York, Museo Thyssen-Bornemisza Madrid atd. Od Louise Carrého také kupovali Kupkovy díla Jan a Meda Mládek (v roce 1975 například získali stěžejní díla sbírky Katedrálu a Tržiště).
– sbírka Louise Carré a jeho rodiny
– zahraniční soukromá sbírka

Jedná se o první aukční prodej obrazu.

Kupkův olej Série C.I. patří k naprostým vrcholům světové abstraktní malby (tzv. geometrické abstrakce) a je prvním z řady celkem dvanácti olejů ikonické Kupkovy Série C. Například ve sbírce Národní galerie v Praze je Série C VI., ve sbírce Ludwig Museum Koln am Rhein je Série C VII., ve sbírce Museo Thyssen Bornemisza Madrid Série C VIII., ve sbírce Musée na tional d´art modern Centre Georges Pompidou Paris je Série C XI. a Série C XII.

Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše, autora Soupisu olejomaleb Františka Kupky
(vydaného ve spolupráci Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze a rakouské Národní galerie Belvedere ve Vídni).
Obraz je uveden v Soupisu olejomaleb (Catalogue Raisonné) Františka Kupky pod číslem 329. Přiloženo potvrzení autenticity Prof .PhDr. Tomáše Vlčka CSc.. Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
Přiložen roentgenový snímek obrazu a zpráva akad. mal. a restaurátora Tomáše Bergera. Přiložen restaurátorský posudek akad. mal. Věry Cedlové.

Vystaveno
– František Kupka – Výstava životního díla 1880–1946, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha (14. 11.–8. 12. 1946), vystaveno pod katalogovým číslem 94
– Frank Kupka, Rouen, 1949, vystaveno pod číslem 6
– Frank Kupka, Galerii Gmurzyňska Kolín nad Rýnem (únor–duben 1981) pod číslem 42, reprodukováno celostránkově barevně na straně 207
– Kupka: Paintings and Gouaches, Claude Bernard Gallery New York (9. 10–10. 11. 1990), vystaveno pod katalogovým číslem 11,
reprodukováno celostránkově barevně
– Frank Kupka: Die andere Realitat, Galerie Gmurzyňska Kolín nad Rýnem (28. 4.–15. 7. 1995), reprodukováno celostránkově barevně
na straně 190–191
– Klimt, Kupka, Picasso and others – Cubism-Constructivism-Form Art, rakouská Národní galerie Belvedere Vídeň
(10. 3.–19. 6. 2016) reprodukováno celostránkově barevně na straně 240 pod číslem 182

Literatura
– Frank Kupka, vydal Galerie Gmurzyňska Koln am Rhein, 1981, reprodukováno na straně 207
– Frank Kupka, Die andere Realitat, vydal Galerie Gmurzyňska Koln am Rhein, 1995, reprodukováno na straně 191
– Karel Srp František Kupka: Geometrie myšlenek, vydal Arbor Vitae a GHMP 2012, reprodukováno pod číslem 115
(uvedeny chybné rozměry a podklad)
– Klimt, Kupka, Picasso and others – Cubism-Contsructivism-Form Art (autoři: Agnes Husslein-Arco and Alexander Klee)reprodukováno na straně 240 pod číslem 182

*U této položky je snížená provize aukční síně, která je již zakalkulována do „Vyvolávací / Prodejní ceny“. Provize od kupujícího již tedy ke kladívkové ceně nebude fakturována.

Vzhledem k tomu, že obraz má zahraničního majitele, nepodléhá jurisdikci České republiky a zákonu č. 20/1987, a je tedy „export free“ (trvalý vývoz není omezen).
Zájemci o dražbu tohoto obrazu, kteří v minulosti u naší společnosti nikdy nevydražili žádnou položku se musí domluvit před aukcí s pořadateli o podmínkách účasti v aukci.

1935
Oil on panel
Dimensions: 55 x 60 cm
Signed Lower right “Kupka”
Framed in Kupka´s designed and painted original frame.
The painting is offered in an auction for the first time.
Several times publicated and exhibited.

Provenance:
- in 1951 a well-known Parisian gallerist Louis Carré bought the painting directly from František Kupka. In the same year Kupka, who was eighty years old, appointed the gallerist his first official representative. Kupka was introduced to Carré by painter Jacques Villon, a neighbour of his from Puteaux. At that time, Louis Carré represented internationally known artists, e.g. Pablo Picasso, Jacques Villon, Alexander Calder, Fernand Léger, André Lanskoy, etc. According to Carré’s grandson, his grandfather bought at that time more than 50 paintings from Kupka , which he later sold to internationally prominent galleries and museums, e.g. Museum of Modern Art in New York, Solomon R. Guggenheim Museum in New York, Aichi Prefectural Museum of Art in Tokyo, The Rothschild collection in New York, Museo Thyssen-Bornemisza Madrid, etc. Louis Carré also sold paintings to Jan and Meda Mládek ( in 1975 they bought the crucial Kupka’s paintings Cathedral and The Fair).
- collection of Louis Carré and his family
- foreign private collection ( the painting is offered in an auction for the first time).

Kupka’s oil painting ‘‘Series C I’’ is among the world´s most important abstract paintings and is the first from the twelve iconic oil paintings Kupka’s Series C. Other paintings of this series can be found in The National Gallery, Prague (Series C IV), in the collection of Museum Ludwig, Koln (Series C VII), in the collection of Museo Thyssen Bornemisza Madrid (Series C VIII), and in The Museé National d’Art Moderne in the Centre Pompidou Paris (Series C XI and Series C XII).

A confirmation of the authenticity by Vladimir Lekes, the author of Kupka’s Catalogue Raisonné of Oil Paintings attached. (published with cooperation of Adolf Loos Apartment and Gallery, National Gallery Prague and Belvedere Vienna).
The painting is listed in Kupka’s Catalogue Raisonné of Oil Paintings, no. 329
Confirmation of the authenticity by Professor Tomas Vlcek attached.
Consulted with Professor Jaromír Zemina.
An X-ray image made by conservator-restorer specialist Tomas Berger attached.
The restoration expertise by Vera Cedlova is also attached.

Exhibited
– František Kupka – Výstava životního díla 1880–1946, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha (14. 11.–8. 12. 1946), vystaveno pod katalogovým číslem 94
– Frank Kupka, Rouen, 1949, vystaveno pod číslem 6
– Frank Kupka, Galerii Gmurzyňska Kolín nad Rýnem (únor–duben 1981) pod číslem 42, reprodukováno celostránkově barevně na straně 207
– Kupka: Paintings and Gouaches, Claude Bernard Gallery New York (9. 10–10. 11. 1990), vystaveno pod katalogovým číslem 11,
reprodukováno celostránkově barevně
– Frank Kupka: Die andere Realitat, Galerie Gmurzyňska Kolín nad Rýnem (28. 4.–15. 7. 1995), reprodukováno celostránkově barevně
na straně 190–191
– Klimt, Kupka, Picasso and others – Cubism-Constructivism-Form Art, rakouská Národní galerie Belvedere Vídeň
(10. 3.–19. 6. 2016) reprodukováno celostránkově barevně na straně 240 pod číslem 182

Publicated
– Frank Kupka, vydal Galerie Gmurzyňska Koln am Rhein, 1981, reprodukováno na straně 207
– Frank Kupka, Die andere Realitat, vydal Galerie Gmurzyňska Koln am Rhein, 1995, reprodukováno na straně 191
– Karel Srp František Kupka: Geometrie myšlenek, vydal Arbor Vitae a GHMP 2012, reprodukováno pod číslem 115
(uvedeny chybné rozměry a podklad)
– Klimt, Kupka, Picasso and others – Cubism-Contsructivism-Form Art (autoři: Agnes Husslein-Arco and Alexander Klee)reprodukováno na straně 240 pod číslem 182

*For this item the buyer‘s premium is already factored into the Starting / Selling price. Therefore the premium will not be added to the hammer price and charged to the buyer.

Due to the foreign owner of the painting, it is not subject of the jurisdiction of the Czech Republic and its law n. 20/1987 and is therefore export free.
Bidders for this object who have never bought an item from our auction house will have to agree to the conditions of their participation before the auction.