Série C I. (Protihodnoty)
Série C I. (Protihodnoty)

Položka 150 Série C I. (Protihodnoty)

(1871 Opočno – 1957 Puteaux)

1935
olej na dřevěném panelu
55 x 60 cm
signováno vpravo dole: Kupka
rámováno v původním, Kupkou navrženém a malovaném rámu

Provenience:
– roku 1951 obraz přímo od Františka Kupky zakoupil slavný pařížský galerista Louis Carré.
V roce 1951 uzavřel František Kupka ve věku osmdesáti let svoji první smlouvu o zastupování s významným pařížským a newyorským galeristou Louisem Carré (1897–1977). S ním Kupku seznámil malíř Jacques Villon, Kupkův soused v malířově b ydlišti v Puteaux. Louis Carré tehdy zastupoval významné světové umělce jako například Pabla Picassa, Jacquese Villona, Alexandra Caldera, Fernanda Légera, André Lanskoye a další.
Podle vzpomínek jeho vnuka Louis Carré tehdy od Kupky odkoupil na více jak 50 olejů, které Carré postupně prodal do významných světových galerií a nadací jako například Museum moderního umění v New Yorku, Solomon R. Guggenheim Museum v New Yorku, Aichi Prefectural Museum of Art v Tokyo, sbírka Rothschild New York, Museo Thyssen-Bornemisza Madrid atd. Od Louise Carrého také kupovali Kupkovy díla Jan a Meda Mládek (v roce 1975 například získali stěžejní díla sbírky Katedrálu a Tržiště).
– sbírka Louise Carré a jeho rodiny
– zahraniční soukromá sbírka

Jedná se o první aukční prodej obrazu.

Kupkův olej Série C.I. patří k naprostým vrcholům světové abstraktní malby (tzv. geometrické abstrakce) a je prvním z řady celkem dvanácti olejů ikonické Kupkovy Série C. Například ve sbírce Národní galerie v Praze je Série C VI., ve sbírce Ludwig Museum Koln am Rhein je Série C VII., ve sbírce Museo Thyssen Bornemisza Madrid Série C VIII., ve sbírce Musée na tional d´art modern Centre Georges Pompidou Paris je Série C XI. a Série C XII.

Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše, autora Soupisu olejomaleb Františka Kupky
(vydaného ve spolupráci Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze a rakouské Národní galerie Belvedere ve Vídni).
Obraz je uveden v Soupisu olejomaleb (Catalogue Raisonné) Františka Kupky pod číslem 329. Přiloženo potvrzení autenticity Prof .PhDr. Tomáše Vlčka CSc.. Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
Přiložen roentgenový snímek obrazu a zpráva akad. mal. a restaurátora Tomáše Bergera. Přiložen restaurátorský posudek akad. mal. Věry Cedlové.

Vystaveno
– František Kupka – Výstava životního díla 1880–1946, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha (14. 11.–8. 12. 1946), vystaveno pod katalogovým číslem 94
– Frank Kupka, Rouen, 1949, vystaveno pod číslem 6
– Frank Kupka, Galerii Gmurzyňska Kolín nad Rýnem (únor–duben 1981) pod číslem 42, reprodukováno celostránkově barevně na straně 207
– Kupka: Paintings and Gouaches, Claude Bernard Gallery New York (9. 10–10. 11. 1990), vystaveno pod katalogovým číslem 11,
reprodukováno celostránkově barevně
– Frank Kupka: Die andere Realitat, Galerie Gmurzyňska Kolín nad Rýnem (28. 4.–15. 7. 1995), reprodukováno celostránkově barevně
na straně 190–191
– Klimt, Kupka, Picasso and others – Cubism-Constructivism-Form Art, rakouská Národní galerie Belvedere Vídeň
(10. 3.–19. 6. 2016) reprodukováno celostránkově barevně na straně 240 pod číslem 182

Literatura
– Frank Kupka, vydal Galerie Gmurzyňska Koln am Rhein, 1981, reprodukováno na straně 207
– Frank Kupka, Die andere Realitat, vydal Galerie Gmurzyňska Koln am Rhein, 1995, reprodukováno na straně 191
– Karel Srp František Kupka: Geometrie myšlenek, vydal Arbor Vitae a GHMP 2012, reprodukováno pod číslem 115
(uvedeny chybné rozměry a podklad)
– Klimt, Kupka, Picasso and others – Cubism-Contsructivism-Form Art (autoři: Agnes Husslein-Arco and Alexander Klee)reprodukováno na straně 240 pod číslem 182

*U této položky je snížená provize aukční síně, která je již zakalkulována do „Vyvolávací / Prodejní ceny“. Provize od kupujícího již tedy ke kladívkové ceně nebude fakturována.

Vzhledem k tomu, že obraz má zahraničního majitele, nepodléhá jurisdikci České republiky a zákonu č. 20/1987, a je tedy „export free“ (trvalý vývoz není omezen).
Zájemci o dražbu tohoto obrazu, kteří v minulosti u naší společnosti nikdy nevydražili žádnou položku se musí domluvit před aukcí s pořadateli o podmínkách účasti v aukci.

Vyvolávací/Prodejní cena
60 000 000 Kč *
  |  
2 222 220 EUR
Vydraženo
62 000 000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.