Krajina s jezerem

Položka 33 Krajina s jezerem

(1811 Nyphenburg–1866 Starnberg)

olej na plátně
42 x 53,5 cm
signatura nezjištěna (malíř často své obrazy nesignoval)

Přiložena restaurátorská expertiza a laboratorní zpráva Národní galerie v Praze
(z roku 1999).
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Michaelem Zachařem.

Max Haushofer byl dlouholetým profesorem krajinomalby na pražské akademii.

Toto je poslední položka v aukci.