Ve vichru

Položka 92 Ve vichru

(1887 Hronov–1945 Bergen Belsen)

1936
sépie na kartonu
37 x 44 cm
signováno a datováno vpravo dole Josef Čapek 1936

Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.
Přiložen znalecký posudek PhDr. Pavly Pečinkové CSc., která mimo jiné uvádí: „Čapek se snažil maximálně prozkoumat a využít výrazové možnosti výtvarných prostředků a řadu svých motivů rozvíjel paralelně v různých technikách. Ve třicátých letech realizoval řadu sépiových a tušových kreseb velkého formátu. Předložená práce odpovídá svým výtvarným pojetím, kresebným rukopisem i použitým materiálem doloženým originálům této řady, uloženým
v pozůstalosti Josefa Čapka.“

Vyvolávací/Prodejní cena
160 000 Kč
  |  
5 930 EUR
Vydraženo
270 000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.