Mořské pobřeží

Položka 101 Mořské pobřeží

(1912 Praha–1990 Praha) a (1926 Písek–1977 New York)

mezi lety 1945–1949
olej na sololitu
60 x 100 cm
signatura nezjištěna

Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým.

Přiložena expertiza uznávaného znalce díla Kamila Lhotáka a Vladimíra Fuky Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné uvádí: „Obraz vznikl údajně za spolupráce Kamila Lhotáka, Vladimíra Fuky a Karla Součka. Vladimír Fuka se ve čtyřicátých letech minulého století vskutku stýkal s malíři někdejší Skupiny 42, o generaci staršími než on, hlavně s Lhotákem, a společně
s nimi namaloval několik obrazů – já sám jsem viděl velký pohled na vltavské nábřeží v Praze s jedním z mostů. Byla to malířská zábava připomínající spolupráci malířů dřívějších dob, například holandských malířů 17.století, kdy jeden namaloval krajinu nebo zátiší a druhý přimaloval lidi a zvířata. Názor, že jde o cadavre exquis–hříčku, jíž obohatili dějiny moderního umění surealisté (a jíž se baví také děti), je správný jen zčásti: půvab „kadávru“ tkví v tom, že každý z účastníků navazuje svým dílem, nejčastěji kresleným, na díl, který vytvořil účastník před ním, aniž ví, jak tento díl vypadá. Absurdní výsledek jejich součinnosti je pak překvapením pro všechny. Posuzovaný obraz však vznikl tak, že to co vytvořil první malíř, jeho pokračovatel viděl,
a proto překvapený nebyl on, ale jen jeho předchůdce, s nímž se – na rozdíl od malířů minulosti – předem nedomluvil. Metoda, jíž byl vytvořen stojí tedy v polovině cesty mezi „kadávry“ a „kolektivními“ obrazy starého typu.
Podle způsobu malby usuzuji, že pozadí s oblohou a mořem namaloval Lhoták a popředí s několika ploty Fuka. Pokud jde o dobu jeho vzniku, myslím, že vznikl ve druhé polovině čtyřicátých let“.

Vyvolávací/Prodejní cena
220 000 Kč
  |  
8 150 EUR
Vydraženo
220 000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.