Děvče s knihou

Položka 1 Děvče s knihou

(1885 Praha–1965 Praha)

1916
olej na plátně
91 x 70 cm
signováno a datováno na knize: V. Nechleba 1916
Provenience: sbírka stavitele Aloise Trojana

Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc. a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.

Vrcholné dílo slavného malíře podobizen.

Publikováno v Tomanově slovníku.

V. Nechleba studoval na pražské Akademii (1902–1907) u Pirnera.
Byl členem SVU Mánes a České akademie věd a umění. 1937 obdržel
v Paříži na světové výstavě zlatou medaili. Byl nositelem Národní (1940) a Mánesovy ceny a titulu zasloužilý umělec.
Upozornil na sebe již v časném mládí brilatní schopností technicky precizního malířského přednesu, poučeného vydatně na staromistrovské malbě, zvláště z okruhu Rembrandtova. Nadán i nemalým psychologizačním postřehem a nevšední řemeslnou zručností v iluzívně optické traktaci modelu, dovedl se vždy pohotově vcítit do osobní mentality portrétovaného a podtrhnout ty rysy, které sám zobrazovaný objekt pokládal u sebe za společensky nejpůsobivější.

Vyvolávací/Prodejní cena
70 000 Kč
  |  
2 590 EUR
Vydraženo
120 000 Kč

Toto je poslední položka v aukci.