17

Aukce: 
26.11.2016
Roky: 
(1870 Praha–1946 Praha)
Roky - EN: 
(1870–1946)
Název díla: 
Vodník
Název díla - EN: 
Water Goblin
Vyvolávací/Prodejní cena: 
250 000 Kč
Starting/Selling price: 
9 260 EUR
Vydraženo: 
250 000 Kč

patinovaná bronzová socha (vzácný předválečný odlitek)
výška bronzu: 52 cm
signatura nezjištěna

Přiloženo potvrzení autenticity uznávaného experta Doc. PhDr. Jiřího Šetlíka CSc.

Ladislav Jan Šaloun byl český sochař období secese, naturalismu a realismu, zakladatel moderního českého sochařství. K jeho nejvýznamnějším realizacím patří několik pomníků, především sousoší Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze. Šaloun se výrazně podílel na výzdobě pražských secesních budov, Obecního domu, Pojišťovny Praha na Národní třídě, přístavby Zemské banky Na příkopech a Nádraží císaře Františka Josefa I..

Patinated bronze sculpture (rare pre-WWII cast)
Height of bronze: 52 cm
Signature not found

Confirmation of authenticity by the expert Jiri Setlik, PhD, attached.

Ladislav Jan Saloun was an important Czech sculptor of the Art Nouveau period. He was involved as an artist in the Mánes Union of Fine Arts. Saloun worked on his Jan Hus Memorial on the Old Town Square in Prague for 15 years, from 1901 through 1915. In 1946 he was honored by being named a National Artist.