24

Aukce: 
26.11.2016
Roky: 
(1851 Železný Hamr u Třemošné–1901 Paříž)
Název díla: 
Portrét dívky
Vyvolávací/Prodejní cena: 
120 000 Kč
Vydraženo: 
120 000 Kč

olej na plátně
31,5 x 26,5 cm
signováno vlevo: V. Brožík
Provenience: ze sbírky Vladimíra Čáslavského (1890–1953), majitele továrny na zpracování usní a kůži „Čáslavský a synové“ v Týništi nad Orlicí.

Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno Doc. PhDr. Marií Mžykovou CSc. a Prof. PhDr. Jaromírem Zeminou.

Václav Brožík studoval na pražské Akademii (1868–1870), na Akademii v Drážďaněch (1871), v Mnichově (1873) a opět v Praze. Pobýval ve Francii, odkud se vracíval zpět do rodné vlasti.
Byl nositelem kříže Čestné legie, členem pařížské Akademie umění, profesorem Akademie výtvarných umění v Praze (1893) a členem české Akademie věd a umění. Vystavoval v Čechách, Francii, Nizozemí a dalších zemích.
Patřil k malířské generaci Národního divadla, v jejíž figurální tvorbě vrcholily obrozenecké a národní myšlenky.

Portrét dívky