Komentovaná prohlídka - PhDr. Karel Srp

V nadcházející dubnové aukci představujeme špičkové obrazy malířky Toyen a Jana Preislera. 
Komentář k těmto malbám připravil PhDr. Karel Srp.