93.

Auction: 
Říjnová aukce v Mánesu
Author: 
Jan Zrzavý
Roky: 
(1890 Okrouhlice – 1977 Praha)
Year: 
(1890 – 1977)
Název díla: 
Loďky
Artwork: 
Boats
Created: 
1936
Created: 
1936
Vyvolávací/Prodejní cena: 
150.000 Kč
Odhadní cena: 
200.000 - 300.000 Kč
Starting/Selling price: 
5 770 EUR
Estimate: 
7 690 – 11 540 EUR
Sold: 
560 000 Kč
pastel na papíře
výřez pasparty: 21 x 33 cm
signováno a datováno vpravo dole: Zrzavý 36
 
Provenience: sbírka významného českého chirurga (dar přímo od autora)
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
pastel on paper
cut out a passe-partout:  21 x 33 cm
signed and dated lower right "Zrzavý 36"
 
Provenance: significant collection of prominent Czech surgeon (a gift from a painter)
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
Confirmation of authenticity attached.