October Auction in Mánes

Auction offer Stáhnout katalog v pdf Download catalog in pdfZobrazit katalog Show catalog
Aukční událost roku v umění 
 
Aukce umění 4. října 2020 od 14 hodin, výstavní síň Mánes
 
Místo konání aukce: Výstavní síň Mánes
Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1
 
Předaukční výstava: 
3. září – 3. října od 10 do 18 hodin,
4. října od 10 do 13,30 hodin (otevřeno denně včetně víkendů a svátků)
 
Místo konání předaukční výstavy: Málá výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery v Mánesu
Masarykovo nábřeží 250/1, Praha 1
 
Lídr českých aukcí s uměním, aukční síň Adolf Loos Apartment and Gallery, nabídne ve své říjnové aukci hned několik mistrovských děl z různých českých i zahraničních sbírek. Nejvýznamnější položkou aukce bude vrcholný obraz Toyen s názvem La Dame de pique (Piková dáma). Toto ikonické dílo pochází z autorčina vzácného, sběratelsky velmi ceněného pařížského období. Toyen obraz namalovala krátce po svém příchodu do Paříže v roce 1926. Představitelka světového artificialistického a surrealistického hnutí vytvořila Pikovou dámu pod vlivem pařížské avantgardy a svým významem předznamenal celou její následující malířskou kariéru. O důležitosti díla svědčí i fakt, že byl zařazen jako jediný na obálku aukčního katalogu „Succession Toyen“ při příležitosti dražby celé pozůstalosti malířky v Paříži (21. června 1982).
 
Obraz Pikové dámy byl poprvé k vidění v Paříži na výstavě autorské dvojice Toyen a Jindřicha Štýrského v roce 1926 v Galerie d ´art contemporain a poté byl mnohokrát vystavován a publikován. Meziválečná tvorba patří k autorčině sběratelsky vůbec nejžádanějšímu období, jedná se tak o jedinečnou a neopakovatelnou aukční příležitost. Olej Toyen srovnatelné galerijní kvality a významu se na českém a světovém aukčním trhu ještě nikdy dosud nedražil. Vyvolávací cena obrazu odpovídá významu díla a je stanovena na 29.900.000 Kč.
 
Součástí komerční aukce je i charitativní aukce obrazů ve prospěch Nadačního fondu Auttalk Kateřiny Sokolové, Nadačního fondu Filipa Venclíka a Domova sociální péče Hagibor. 
 
Všechna umělecká díla byla prověřena nejvýznamnějšími českými experty a zahraničními odborníky.
Aukční síň poskytuje jako jediná v České republice doživotní záruku pravosti nabízených uměleckých děl.
The Art Auction of the Year
 
Auction 2 PM on Sunday October 4, 2020 at Adolf Loos Apartment and Gallery
 
Manes exhibition hall, Masarykovo nabrezi 250/1, Prague 1
 
Exhibition:
September 3 - October 3 from 10 AM to 6 PM and October 3, 2020 from 10 AM to 1,30 PM
(open daily including weekends and holidays)
Small exhibition hall Adolf Loos Apartment and Gallery in Manes
Masarykovo nabrezi 250/1, Prague 1
 
The auction market leader Adolf Loos Apartment and Gallery will offer a number of masterpieces from various Czech and European private collections in its upcoming October art sale. The most important work to be bid on is Toyen’s masterpiece La Dame de Pique. This iconic painting belongs to the painter’s rare and highly regarded Parisian period. Toyen painted this work shortly after her arrival to Paris in 1926. As the main representative of the world’s artificial and surrealist movement, Toyen created La Dame de Pique under the influence of the Parisian avant-garde, foreshadowing her subsequent career as a painter. The importance of this work is also evidenced by the fact that the painting was featured on the cover of the Succession Toyen auction catalogue on the occasion of the auction of the painter’s estate in Paris in 1982.
 
La Dame de Pique was first seen in Paris at an exhibition by Toyen and Jiri Styrsky in 1926 at Galerie d ´art contemporain and the painting has since been exhibited and published many times. The interwar period belongs to the author’s most significant ones and this work presents a unique auction opportunity for collectors. There has never been a painting  by Toyen of comparable quality and importance on the Czech and world art auction market. The starting price of the painting is underpinned by its vast historical significance and is set at  EUR 1.150,000.
  
 
There will also be a number of works auctioned to raise funds for the Endowment Fund of Katerina Sokolova Auttalk,  Endowment Fund of Filip Venclik and Endowment Fund Hagibor Social Care Home.
 
Adolf Loos Apartment and Gallery is the only auction house in the Czech Republic to provide a lifetime guarantee of the authenticity of the works of art it offers.