20.

Auction: 
Říjnová aukce v Mánesu
Author: 
Bohuslav Reynek
Roky: 
(1892 Petrkov – 1971 Petrkov)
Year: 
(1892 – 1971)
Název díla: 
Kalvárie (Ukřižování)
Artwork: 
Calvary (Crucifixion)
Vyvolávací/Prodejní cena: 
95.000 Kč
Odhadní cena: 
120.000 – 160.000 Kč
Starting/Selling price: 
3 650 EUR
Estimate: 
4 620 – 6 150 EUR
Sold: 
95 000 Kč (prodáno v poaukčním prodeji)
suchá jehla s monotypem na papíře
výřez pasparty: 23,5 x 14,5 cm
signováno vpravo dole: Reynek
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou a PhDr. Jiřím Machalickým.
Přiloženo potvrzení autenticity.
drypoint with monotype on paper
cut out a passe-partout: 23,5 x 14,5 cm
signed lower right "Reynek"
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina and Dr Jiri Machalicky.
Confirmation of authenticity attached.