Položka 94. Tři barvy ovoce

Jan Zrzavý
(1890 Okrouhlice – 1977 Praha)
Vytvořeno: 
1968
voskový pastel na papíře
výřez pasparty: 16 x 21 cm
signováno vlevo dole: Jan Zrzavý
signováno a datováno vpravo dole: J. Z. 68
Provenience: sbírka významného českého chirurga (dar přímo od autora)
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
Vyvolávací/Prodejní cena
50.000 Kč
  |  
1 920 EUR
Odhadní cena
70.000 – 100.000 Kč
  |  
2 690 – 3 850 EUR
Vydraženo
50 000 Kč