52.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Alfons Mucha
Roky: 
(1860 Ivančice – 1939 Praha)
Roky - EN: 
(1860 – 1939)
Název díla: 
Pohled do budoucnosti
Název díla - EN: 
View into the Future
Vytvořeno: 
1938
Created: 
1938
Vyvolávací/Prodejní cena: 
3.500.000 Kč
Odhadní cena: 
4.000.000 - 5.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
134 620 EUR
Estimate: 
153 850 - 192 310 EUR
Vydraženo: 
11.000.000 Kč
olej na plátně
67,5 x 56 cm 
signováno a datováno vpravo dole: Mucha 38
 
Provenience: 

- sbírka lékaře, prof. Bobka, rodinný lékař a přítel malíře

- významná moravská sbírka 

 

Posouzeno a konzultováno Johnem Muchou, vnukem a držitelem autorských práv Alfonse Muchy, dále prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým, PhDr. Karlem Srpem, Ph.D, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
 
Přiloženo potvrzení autenticity.
 
Obraz bude zařazen panem Johnem Muchou do připravovaného Catalogue raisonné (Soupisu díla) Alfonse Muchy.
oil on canvas
Dimensions: 67,5 x 56 cm
signed and dated lower right: Mucha 38
 
Provenance:
- collection of the famous doctor Professor Bobek, who was the Mucha family doctor and a friend of the painter
- significantt Moravian private art collection
 
Consulted and authenticated by John Mucha, the grandson and owner of Alfons Mucha’s copyright and legal rights, and Professors Jaromir Zemina, Dr Jiri Machalicky, Dr Karel Srp, and Aneta Kopecka, and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of the authenticity attached.
 
The painting will be included by Mr. John Mucha in the for the coming Catalogue raisonné of Alfons Mucha.