2.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Max Švabinský
Roky: 
(1873 Kroměříž – 1962 Praha)
Roky - EN: 
(1873 – 1962)
Název díla: 
Akt se slunečníkem (Kráčející)
Název díla - EN: 
Nude with a parasol
Vytvořeno: 
1908
Created: 
1908
olej, plátno, lepenka
50 x 30 cm
signováno vlevo dole: M.Š.
vzadu signováno tužkou rukou autora: M. Švabinský 
 
Publikováno: Švabinská Zuzana – Ševčík Václav – Kuna Martin, Max Švabinský soupis kreslířského a malířského díla 1879 – 1916, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž – Praha, 2014, reprodukováno na str. 247 pod č. 1015 – B 
 
Posouzeno a konzultováno Zuzanou Švabinskou, experty Památníku Maxe Švabinského v Kroměříži, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
Přiloženo potvrzení autenticity.
oil, canvas, cardboard
50 x 30 cm
signed lower left: M.S.
verso signed  in pencil by the author: M. Svabinsky

Published. 
Consulted with Zuzana Svabinska, experts of the Max Svabinský Memorial in Kromeriz, prof. Jaromir Zemina, Dr. Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes. 
Confirmation of authenticity attached.