36.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Max Švabinský
Roky: 
(1873 Kroměříž – 1962 Praha)
Roky - EN: 
(1873 – 1962)
Název díla: 
Akt se slunečníkem (Kráčející)
Název díla - EN: 
Nude with a Parasol
Vytvořeno: 
1908
Created: 
1908
Vyvolávací/Prodejní cena: 
950.000 Kč
Odhadní cena: 
1.200.000 - 1.500.000 Kč
Starting/Selling price: 
36 540 EUR
Estimate: 
46 150 - 57 690 EUR
Vydraženo: 
1.250.000 Kč
olej, plátno, lepenka
50 x 30 cm
signováno vlevo dole: M.Š.
vzadu signováno tužkou rukou autora: M. Švabinský 
 
Publikováno:
- Švabinská Zuzana – Ševčík Václav – Kuna Martin, Max Švabinský soupis kreslířského a malířského díla 1879 – 1916, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž – Praha, 2014, reprodukováno na str. 247 pod č. 1015 – B 
 
Posouzeno a konzultováno Zuzanou Švabinskou, experty Památníku Maxe Švabinského v Kroměříži, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
 
Přiloženo potvrzení autenticity.
oil, canvas, cardboard
Dimensions: 50 x 30 cm
signed lower left: M.S.
verso signed  in pencil by the author: M. Svabinsky

Published. 
 
Consulted with Zuzana Svabinska, experts of the Max Svabinsky Memorial in Kromeriz, prof. Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr. Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes. 

Confirmation of authenticity attached.