3

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Jan Preisler
Roky: 
(1872 Králův Dvůr – 1918 Praha)
Roky - EN: 
(1872 – 1918)
Název díla: 
Tři dívky v lese
Název díla - EN: 
Three Girls in the Wood
Vytvořeno: 
1906
Created: 
1906
olej na plátně
142 x 88,5 cm
signováno a datováno vlevo dole: JPreisler 906. 
vzadu stará razítka: K.K. Hauptzollamt Prag (Celní úřad Praha) 
 
Jeden z nejvýznamnějších olejů Jana Preislera. Ikonické dílo evropského symbolismu.
 
Provenience:
- sbírka významného pražského sběratele Bohuslava Duška 
- sbírka rodiny Bohuslava Duška 
 
Vystavováno:
- Internationalen Kunstausstellung, Glaspalast zu München, Mnichov, 1913 
- Jan Preisler (1872 – 1918) Nově objevené obrazy, Národní galerie, Praha, 04.10.2018 - 01.01.2019, celostránkově reprodukováno ve výstavním katalogu na str. 16, str.60, dále reprodukováno na str. 68 a na obálce katalogu 
Publikováno:
Antoním Matějček, Jan Preisler, Melantrich, Praha 1950, celostránkově reprodukováno v obrazové příloze č. 139
- Veronika Hulíková (ed.) et al., Jan Preisler. Nově objevené obrazy - New Discovered Paintings, Národní galerie, Praha 2008, celostránkově reprodukováno ve výstavním katalogu na str. 16, 60, dále reprodukováno na str. 68 a na obálce katalogu 
 
 
Posouzeno a konzultováno experty Národní galerie, prof. PhDr. Petrem Wittlichem, CSc., prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
oil on canvas
142 x 88.5 cm
signed and dated lower left: JPreisler 906.
verso old stamps: K.K. Hauptzollamt Prag (Prague Customs Office)
 
Provenance:
- collection of important Prague collector Bohuslav Dusek
- collection of the Bohuslav Dusek family
 
One of the most important oils of Jan Preisler. Iconic work of European symbolism.
 
Exhibited. 
Published. 
Consulted with experts of the National Gallery, Professor Petr Wittlich, ProfessorJaromir Zemina, Dr. Karel Srp, Dr. Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes. 
Confirmation of authenticity attached.