Položka 30. Tři dívky v lese

Jan Preisler
(1872 Králův Dvůr – 1918 Praha)
Vytvořeno: 
1906
olej na plátně 142 x 88,5 cm signováno a datováno vlevo dole: JPreisler 906.  vzadu stará razítka: K.K. Hauptzollamt Prag (Celní úřad Praha)   Ikonický olej Jana Preislera.
Jeden z nejvýznamnějších obrazů evropského symbolismu.
Obraz malíře této kvality a významu se nikdy v aukci dosud nedražil.
  Provenience: - sbírka významného pražského sběratele Bohuslava Duška  - sbírka rodiny Bohuslava Duška    Vystavováno:- Internationalen Kunstausstellung, Glaspalast zu München, Mnichov, 1913 - Jan Preisler (1872 – 1918) Nově objevené obrazy, Národní galerie, Praha, 04.10.2018 - 01.01.2019, celostránkově reprodukováno ve výstavním katalogu na str. 16, str.60, dále reprodukováno na str. 68 a na obálce katalogu    Publikováno: -  Antoním Matějček, Jan Preisler, Melantrich, Praha 1950, celostránkově reprodukováno v obrazové příloze č. 139 - Veronika Hulíková (ed.) et al., Jan Preisler. Nově objevené obrazy - New Discovered Paintings, Národní galerie, Praha 2008, celostránkově reprodukováno ve výstavním katalogu na str. 16, 60, dále reprodukováno na str. 68 a na obálce katalogu    Posouzeno a konzultováno experty Národní galerie, prof. PhDr. Petrem Wittlichem, CSc., prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.    Přiloženo potvrzení autenticity. 
Vyvolávací/Prodejní cena
14.900.000 Kč
  |  
573 080 EUR
Odhadní cena
18.000.000 - 22.000.000 Kč
  |  
692 310 - 846 150 EUR
Vydraženo
24.000.000 Kč