5.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Neznámý holandský či jihoněmecký sochař (okruh Giambologna)UNKNOWN DUTCH OR SOUTH GERMAN SCULPTOR (CIRCLE OF GIAMBOLOGNA)
Název díla: 
Fortuna
Název díla - EN: 
Fortuna
Vytvořeno: 
kolem 1600
Created: 
around 1600
Vyvolávací/Prodejní cena: 
250.000 Kč
Odhadní cena: 
300.000 - 500.000 Kč
Starting/Selling price: 
9 620 EUR
Estimate: 
11 540 - 19 230 EUR
Vydraženo: 
250.000 Kč
bronz
výška sochy: 46 cm
mramorový podstavec: 10 cm 
 
Konzultováno Dr. Fritsem Scholtenem, šéfkurátorem sbírky starých bronzů Rijksmuseum Amsterdam a PhDr. Janem Chlíbcem, Ph.D., z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
 
Renesanční plastiky se na českém uměleckém trhu vyskytují velmi vzácně.
bronze
height: 46 cm
marble base: 10 cm 
 
Consulted with Dr. Frits Scholten, chief curator of the collection of old bronzes at the Rijksmuseum in Amsterdam, and Dr. Jan Chlibec.
 
Renaissance sculptures are very rare on the Czech art market.