5.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Neznámý holandský či jihoněmecký sochař (okruh Giambologna)UNKNOWN DUTCH OR SOUTH GERMAN SCULPTOR (CIRCLE OF GIAMBOLOGNA)
Název díla: 
Fortuna
Vytvořeno: 
kolem 1600
Vyvolávací/Prodejní cena: 
250.000 Kč
Odhadní cena: 
300.000 - 500.000 Kč
Vydraženo: 
250.000 Kč
bronz
výška sochy: 46 cm
mramorový podstavec: 10 cm 
 
Konzultováno Dr. Fritsem Scholtenem, šéfkurátorem sbírky starých bronzů Rijksmuseum Amsterdam a PhDr. Janem Chlíbcem, Ph.D., z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR.
 
Renesanční plastiky se na českém uměleckém trhu vyskytují velmi vzácně.