112.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Běla Kolářová
Roky: 
(1923 Terezín – 2010 Praha)
Roky - EN: 
(1923 – 2010)
Název díla: 
Automat na polykání peněz
Název díla - EN: 
Machine for Swallowing Money
Vytvořeno: 
1966
Created: 
1966
Vyvolávací/Prodejní cena: 
680.000 Kč
Odhadní cena: 
800.000 – 1.000.000 Kč
Starting/Selling price: 
26 150 EUR
Estimate: 
30 770 – 38 460 EUR
Vydraženo: 
800.000 Kč
asambláž (technické součástky, umělohmotná rybka)
80 x 60 cm 
vzadu výstavní razítko: Běla Kolářová, 31 January to 7 April 2013 at Raven Row 56 Artillery Lane London 
 
Provenience: ze sbírky Běly a Jiřího Kolářových 
 
Vystavováno: 
- Běla Kolářová, Raven Row, Londýn, 31.1. – 7.4.2013 
 
Stěžejní dílo autorky. 
 
Posouzeno a konzultováno panem Martinem Helclem, synovcem Běly Kolářová a držitelem autorských práv malířky. 
 
Dále posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
 
Přiloženo potvrzení autenticity.
assemblage (technical components, plastic fish)
Dimensions: 80 x 60 cm
verso an exhibition stamp: Běla Kolářová, 31 January to 7 April 2013 at Raven Row 56 Artillery Lane London 
 
Provenance: from the collection of Bela and Jiri Kolar
 
Exhibited.
 
The main work of the author. 
 
Consulted by Mr. Martin Helcl, nephew of Bela Kolarova and the copyright holder of the painter.
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity attached.