111.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Běla Kolářová
Roky: 
(1923 Terezín – 2010 Praha)
Roky - EN: 
(1923 – 2010)
Název díla: 
Mušle a želví krunýř
Název díla - EN: 
Seashells and Turtle Shell
Vytvořeno: 
60. léta 20. století
Created: 
1960s
Vyvolávací/Prodejní cena: 
290.000 Kč
Odhadní cena: 
400.000 – 500.000 Kč
Starting/Selling price: 
11 150 EUR
Estimate: 
15 380–19 320 EUR
Vydraženo: 
neprodáno
asambláž, mušle 
40,5 x 33 cm 
signováno vzadu: Běla Kolářová 
Provenience: ze sbírky Běly a Jiřího Kolářových 
dílo do aukce zařadila rodina autorky
 
Posouzeno a konzultováno panem Martinem Helclem, synovcem Běly Kolářová a držitelem autorských práv malířky. 
Dále posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
Přiloženo potvrzení autenticity.

 

assemblage, shells
Dimensions: 40,5 x 33 cm
verso signed: "Běla Kolářová"
Provenance: from the collection of Bela and Jiri Kolar
 
Consulted by Mr. Martin Helcl, nephew of Bela Kolarova and the copyright holder of the painter.
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity attached.