16.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
František Kupka
Roky: 
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
Roky - EN: 
(1871 – 1957)
Název díla: 
Studie kočky a psa
Název díla - EN: 
Cat and Dog Study
Vytvořeno: 
1901
Created: 
1901
Vyvolávací/Prodejní cena: 
25.000 Kč
Odhadní cena: 
40.000 - 60.000 Kč
Starting/Selling price: 
960 EUR
Estimate: 
1 540 - 2 310 EUR
Vydraženo: 
60.000 Kč
pero na papíře 
17 x 10,5 cm
vzadu přípis rukou autora: „kreslil František Kupka, obdržel v Paříži 27. 10. 1919 J. Waldes“ 
 
Provenience:
- zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky
- roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze
- deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 1221 / NG K 5016
- roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese
- významná soukromá sbírka 
 
Vystavováno: František Kupka 1871–1957, Kolín nad Rýnem, Mnichov, Vídeň, Amsterdam, Praha, 1967–1968, č. 131
 
Publikováno: Anna Pachovská, Kupka – Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner – Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 403 č. 233
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
 
Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše. 
ink on paper
Dimensions: 17 x 10,5 cm 
verso inscription by hand of the author
 
Provenance:
- purchased by Jindrich Waldes directly from Frantisek Kupka
- confiscated by the Gestapo in 1939, moved to the State Gallery and then to the National Gallery in Prague
- deposited in the collections of the National Gallery in Prague, registered under No. W 1221 / NG K 5016
- in 1996 the restitution of the National Gallery in Prague (the so-called Waldes restitution) to the heirs of the factory owner Jindrich Waldes
- significant private collection
 
Exhibited. 
 
Publicated.
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity by Vladimir Lekes attached.