21.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
František Kupka
Roky: 
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
Roky - EN: 
(1871 – 1957)
Název díla: 
První náčrt k obrazu Nedělní odpoledne v Bois de Boulogne
Název díla - EN: 
The first sketch for the painting Sunday Afternoon in the Bois de Boulogne
Vytvořeno: 
1906–1907
Created: 
1906–1907
Vyvolávací/Prodejní cena: 
40.000 Kč
Odhadní cena: 
60.000 – 80.000 Kč
Starting/Selling price: 
1 540 EUR
Estimate: 
2 310 – 3 080 EUR
Vydraženo: 
80.000 Kč
tužka na šedém papíře 
17,5 x 10 cm
v dolní části přípis rukou autora: „První skica k obrazu Nedělní odpoledne v Bois de Boulogne 14/3 1927“ 
 
Provenience:
- zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky
- roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze
- deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 2042 / NG K 5059 
- roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese
- významná soukromá sbírka
 
Vystavováno:  František Kupka 1871–1957, Kolín nad Rýnem, Mnichov, Vídeň, Amsterdam, Praha, 1967–1968, č. 229
 
Publikováno:
- Ludmila Vachtová, František Kupka, Odeon, Praha 1968, reprodukováno na str. 46
- Anna Pachovská, Kupka – Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner – Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 342, č. 56
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
 
Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše. 
pencil on gray paper
Dimensions: 17,5 x 10 cm 
the inscription by hand of the author
 
Provenance:
- purchased by Jindrich Waldes directly from Frantisek Kupka
- confiscated by the Gestapo in 1939, moved to the State Gallery and then to the National Gallery in Prague
- deposited in the collections of the National Gallery in Prague, registered under No. W 2042 / NG K 5059
- in 1996 the restitution of the National Gallery in Prague (the so-called Waldes restitution) to the heirs of the factory owner Jindrich Waldes
- significant private collection
 
Exhibited. 
 
Publicated.
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity by Vladimir Lekes attached.