22.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Jan Preisler
Roky: 
(1872 Dvůr Králové – Praha 1918)
Roky - EN: 
(1872 – 1918)
Název díla: 
Gerlach
Název díla - EN: 
Gerlach
Vyvolávací/Prodejní cena: 
70.000 Kč
Odhadní cena: 
80.000 - 120.000 Kč
Starting/Selling price: 
2 690 EUR
Estimate: 
3 080–4 620 EUR
Vydraženo: 
80.000 Kč
kombinovaná technika (pastel, tužka) na papíře
35 x 25 cm
vzadu pozůstalostní razítko J.Preisler č.4
 
Provenience:
- sbírka Jindřicha Waldese
- roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze 
- deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 875 / NG K 6149
- roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese
- významná soukromá sbírka 
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.

Přiloženo potvrzení autenticity.
mixed media (pastel, pencil) on paper
Dimensions: 35 x 25 cm  
verso an estate stamp J.Preisler no.4
 
Provenance:
- collection of Jindrich Waldes 
- confiscated by the Gestapo in 1939, moved to the State Gallery and then to the National Gallery in Prague
- deposited in the collections of the National Gallery in Prague, registered under No. W 875 / NG K 6149
- in 1996 the restitution of the National Gallery in Prague (the so-called Waldes restitution) to the heirs of the factory owner Jindrich Waldes
- significant private collection
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity attached.