Položka 22. Gerlach

Jan Preisler
(1872 Dvůr Králové – Praha 1918)
kombinovaná technika (pastel, tužka) na papíře 35 x 25 cm
vzadu pozůstalostní razítko J.Preisler č.4   Provenience: - sbírka Jindřicha Waldese - roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze  - deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 875 / NG K 6149 - roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese - významná soukromá sbírka    Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
Přiloženo potvrzení autenticity.
Vyvolávací/Prodejní cena
70.000 Kč
  |  
2 690 EUR
Odhadní cena
80.000 - 120.000 Kč
  |  
3 080–4 620 EUR
Vydraženo
80.000 Kč