23.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Max Švabinský
Roky: 
(1873 Kroměříž – 1962 Praha)
Název díla: 
Podobizna Josefa Mánesa s vavřínovým věncem
Vyvolávací/Prodejní cena: 
15.000 Kč
Odhadní cena: 
30.000 - 40.000 Kč
Vydraženo: 
50.000 Kč
tužka na papíře 
35 x 22 cm
signováno vpravo dole: Švabinský
popsáno vlevo nahoře: CK akademie umění v Praze Speciální škola prof. Maxe Švabinského 
 
Provenience:
- sbírka Jindřicha Waldese
- roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze
- deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. NG K 7358
- roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese 
- významná soukromá sbírka
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
 
Přiloženo potvrzení autenticity.