23.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Max Švabinský
Roky: 
(1873 Kroměříž – 1962 Praha)
Roky - EN: 
(1873 – 1962)
Název díla: 
Podobizna Josefa Mánesa s vavřínovým věncem
Název díla - EN: 
Portrait of Josef Manes with a Laurel Wreath
Vyvolávací/Prodejní cena: 
15.000 Kč
Odhadní cena: 
30.000 - 40.000 Kč
Starting/Selling price: 
580 EUR
Estimate: 
1 150–1 540 EUR
Vydraženo: 
50.000 Kč
tužka na papíře 
35 x 22 cm
signováno vpravo dole: Švabinský
popsáno vlevo nahoře: CK akademie umění v Praze Speciální škola prof. Maxe Švabinského 
 
Provenience:
- sbírka Jindřicha Waldese
- roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze
- deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. NG K 7358
- roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese 
- významná soukromá sbírka
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
 
Přiloženo potvrzení autenticity.
pencil on paper
Dimensions: 35 x 22 cm
signed lower left: "Svabinsky"
inscribed upper right 
 
Provenance:
- collection of Jindrich Waldes 
- confiscated by the Gestapo in 1939, moved to the State Gallery and then to the National Gallery in Prague
- deposited in the collections of the National Gallery in Prague, registered under No. K 7358
- in 1996 the restitution of the National Gallery in Prague (the so-called Waldes restitution) to the heirs of the factory owner Jindrich Waldes
- significant private collection
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity attached.