137.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Oskar Kokoschka
Roky: 
(1886 Pöchlarn – 1980 Montreux)
Roky - EN: 
(1886 – 1980)
Název díla: 
Hamburg
Název díla - EN: 
Hamburg
Vytvořeno: 
1961
Created: 
1961
Vyvolávací/Prodejní cena: 
65.000 Kč
Odhadní cena: 
80.000 – 120.000 Kč
Starting/Selling price: 
2 500 EUR
Estimate: 
3 080 – 4 620 EUR
Vydraženo: 
160.000 Kč
pět listů sítotisku
(jeden list je dvakrát stejného motivu)
40 x 50 cm
signováno vpravo dole: Oskar Kokoschka
číslováno, popsáno a datováno vlevo dole: Hamburg 1961 T
 
Poprvé vydáno společností Lichtwark-Gesellschaft meisner edition Hamburg. Tato edice je značená písmenem T.
Autorský tisk
 
Provenience:
– dar Oskara Kokoschky rodině Oldy Palkovské, která žila na Ostravsku
– ze sbírky rodiny Oskara Kokoschky
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
five silkscreens
(one silkscreen is twice in the same motif)
Dimensions: 40 x 50 cm
signed lower right: Oskar Kokoschka
numbered, inscribed and dated lower left: Hamburg 1961 T
 
First published by Lichtwark-Gesellschaft meisner edition Hamburg. This edition is marked with the letter ‘T’.
Artist proof
 
Provenance:
- a gift from Oskar Kokoschka to the family of Olda Palkovska, who lived in the Ostrava region
-  from the collection of the Oskar Kokoschka family
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity attached.