24.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
František Kysela
Roky: 
(1881 Kouřim – 1941 Praha)
Roky - EN: 
(1881 – 1941)
Název díla: 
Návrh na obálku pamětní knihy Koh-i-noor
Název díla - EN: 
Design for the cover of the Koh-i-noor Commemorative Book
Vyvolávací/Prodejní cena: 
20.000 Kč
Odhadní cena: 
30.000 - 40.000 Kč
Starting/Selling price: 
770 EUR
Estimate: 
1 150 - 1 540 EUR
Vydraženo: 
32.000 Kč
tuš, běloba na papíře
 63 x 47 cm
 
Provenience: 
- sbírka Jindřicha Waldese 
- roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze
- deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. NG K 9757 
- roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese
. významná soukromá sbírka 
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
 
Přiloženo potvrzení autenticity. 
ink, white on paper
Dimensions: 63 x 47 cm 
 
Provenance:
- collection of Jindrich Waldes 
- confiscated by the Gestapo in 1939, moved to the State Gallery and then to the National Gallery in Prague
- deposited in the collections of the National Gallery in Prague, registered under No. NG K 9757
- in 1996 the restitution of the National Gallery in Prague (the so-called Waldes restitution) to the heirs of the factory owner Jindrich Waldes
- significant private collection
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity attached.