35.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Max Švabinský
Roky: 
(1873 Kroměříž – 1962 Praha)
Roky - EN: 
(1873 – 1962)
Název díla: 
Mužský akt
Název díla - EN: 
Male Nude
Vytvořeno: 
1914
Created: 
1914
Vyvolávací/Prodejní cena: 
10.000 Kč
Odhadní cena: 
20.000 - 30.000 Kč
Starting/Selling price: 
380 EUR
Estimate: 
770 - 1 150 EUR
Vydraženo: 
30.000 Kč

tužka na kartonu
výřez pasparty: 35 x 32,5 cm
signováno dole uprostřed: Max Švabinský 1914.

Provenience: významná moravská sbírka

Posouzeno experty Památníku Maxe Švabinského v Kroměříži, prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.

Přiloženo potvrzení autenticity.

pencil on cardboard
cut out a passe-partout: 35 x 32,5 cm
signed lower in the middle: "Max Svabinsky 1914."
 
Provenance: significant Moravian collection
 
Consulted with experts of the Max Svabinsky Memorial in Kromeriz, Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity attached.