114.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Jiří Kolář
Roky: 
(1914 Protivín – 2002 Praha)
Roky - EN: 
(1914 – 2002)
Název díla: 
Uzlová báseň
Název díla - EN: 
Knotty Poem
Vyvolávací/Prodejní cena: 
60.000 Kč
Odhadní cena: 
80.000 – 120.000 Kč
Starting/Selling price: 
2 310 EUR
Estimate: 
3 080 – 4 620 EUR
Vydraženo: 
120.000 Kč
asambláž na kartonu
44,5 x 32,5 cm
signatura nezjištěna
vzadu pozůstalostní razítko Jiřího Koláře: z pozůstalosti Jiřího Koláře*
ověřeno přípisem na rubu díla držitelem autorských práv Jiřího Koláře panem Martinem Helclem
 
Provenience: významná pražská sbírka
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
 
Přiloženo potvrzení autenticity.
assemblage on cardboard
Dimensions: 44,5 x 32,5 cm
signature undetected
verso the estate stamp of Jiri Kolar
verso confirmation of authenticity by the copyright holder of Jiri Kolar, Mr. Martin Helcl attached.
 
Provenance: significant Prague collection
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity attached.