107.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
Bohumír Dvorský
Roky: 
(1902 Paskov – 1976 Svatý Kopeček)
Roky - EN: 
(1902 – 1976)
Název díla: 
Krajina z Hané
Název díla - EN: 
Landscape of Hana
Vytvořeno: 
40. léta 20. století
Created: 
1940s
Vyvolávací/Prodejní cena: 
28.000 Kč
Odhadní cena: 
50.000 – 70.000 Kč
Starting/Selling price: 
1 080 EUR
Estimate: 
1 920 – 2 690 EUR
Vydraženo: 
28.000 Kč
olej, plátno, lepenka
výřez pasparty: 39 x 72 cm
signováno vpravo dole: Boh. Dvorský
 
Provenience: významná moravská sbírka
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.
 
Přiloženo potvrzení autenticity.
oil, canvas, cardboard
cut out a passe-partout: 39 x 72 cm
signed lower right: "Boh. Dvorsky"
 
Provenance: significant Moravian collection
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity attached.