Položka 66. Kompoziční náčrt

František Kupka
(1871 Opočno – 1957 Puteaux, Francie)
Vytvořeno: 
1906
tužka na papíře 21 x 22,5 cm vzadu číslováno a popsáno: W. 62, 79, F. Kupka, K 9464   Provenience: – zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky – roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze – deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 2194 / NG K 9464 – roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese – významná soukromá sbírka    Publikováno: – Anna Pachovská, Kupka – Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner, Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 409, č. 255   Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Jiřím Machalickým a Vladimírem Lekešem.   Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše, hlavního autora Soupisu olejomaleb Františka Kupky (vydaného ve spolupráci Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze, rakouské Národní galerie Belvedere a držitele autorských práv malíře francouzskou státní společností Adagp Paříž), zapsaného v Guide international des experts et spécialistes, vydávaném ve Francii.
Vyvolávací/Prodejní cena
30.000 Kč
  |  
1 200 EUR
Odhadní cena
40.000 – 60.000 Kč
  |  
1 600 - 2 400 EUR
Vydraženo
33.000 Kč