Portrét muže (pravděpodobně otce umělce)

Položka 56 Portrét muže (pravděpodobně otce umělce)

(1891 Jaroměř – 1971 Paříž)

1911–1912
olej na plátně
42,5 x 31,5 cm
signatura nezjištěna
Přiloženo potvrzení autenticity Prof. PhDr. Tomáše Vlčka CSc.
Posouzeno PhDr. Jiřím Machalickým.

Přiložena expertiza uznávaného znalce a kurátora výstavy Josefa Šímy v roce
1968 v Národní galerii v Praze Prof. PhDr. Jaromíra Zeminy, který mimo jiné
uvádí:
“O tom, že autorem tohoto nesignovaného obrazu je Josef Šíma (1891–1971)
nepochybuji. Zda jde vskutku o podobiznu jeho otce Josefa Šímy, není zcela
jisté, ale je to pravděpodobné. Znám jeho podobiznu, kterou Josef junior nakreslil
v době před svým odchodem do Prahy z Brna, kde Josef senior od roku
1904 učil na Státní průmyslové škole. Pokud jde o Šímovy malby, s nimiž lze
tento obraz srovnávat, je jich několik reprodukováno v monografii o Šímovi
od F. Šmejkala. Jsou to většinou podobizny a krajiny, které Šmejkal klade
přibližně do let 1910–1915. Šíma tehdy studoval v Praze na Akademii výtvarných
umění u Vlaha Bukovace a od roku 1913 u Jana Preislera. Jejich pojetí
je v podstatě realistické, ale nepříliš popisné, jsou namalovány volnými tahy
štětce a působí svěže, ne však skicovitě, tedy podobně jako tento obraz, kde
modelace mužova obličeje prozrazuje mírné ovlivnění tvorbou Cézannovou: na
její význam pro moderní umění Preisler své žáky upozorňoval“.

Toto je poslední položka v aukci.