Položka 7. Ženská hlava-znak firmy Waldes

František Kupka
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
bronzová medaile  průměr: 7,4 cm   Provenience:zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky - roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následně do Národní galerie v Praze - deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. NG P 484 - roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese  - významná soukromá sbírka    Publikováno: - Anna Pachovská, Kupka - Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner - Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 419, č. 289   Waldesova značka, Miss KIN, vznikla na lodi plující roku 1912 do USA, kde Waldes potkal slečnu Elizabeth Coyens, která si vložila do oka patentku.  Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.    Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše autora Soupisu olejomaleb Františka Kupky (vydaného ve spolupráci Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze, rakouské Národní galerie Belvedere a držitele autorských práv malíře francouzskou státní společností Adagp Paříž), zapsaného v Guide International des experts et spécialistes, vydávaném ve Francii. 

 

Vyvolávací/Prodejní cena
150.000 Kč
  |  
5 770 EUR
Odhadní cena
200.000–300.000 Kč
  |  
7 690 - 11 540 EUR
Vydraženo
190.000 Kč