7.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
František Kupka
Roky: 
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
Roky - EN: 
(1871 – 1957)
Název díla: 
Ženská hlava-znak firmy Waldes
Název díla - EN: 
Female head - Waldes emblem
Vyvolávací/Prodejní cena: 
150.000 Kč
Odhadní cena: 
200.000–300.000 Kč
Starting/Selling price: 
5 770 EUR
Estimate: 
7 690 - 11 540 EUR
Vydraženo: 
190.000 Kč
bronzová medaile 
průměr: 7,4 cm 
 
Provenience:
zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky
- roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následně do Národní galerie v Praze
- deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. NG P 484
- roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese 
- významná soukromá sbírka 
 
Publikováno:
- Anna Pachovská, Kupka - Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner - Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 419, č. 289 
 
Waldesova značka, Miss KIN, vznikla na lodi plující roku 1912 do USA, kde Waldes potkal slečnu Elizabeth Coyens, která si vložila do oka patentku.
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
 
Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše autora Soupisu olejomaleb Františka Kupky (vydaného ve spolupráci Adolf Loos Apartment and Gallery, Národní galerie v Praze, rakouské Národní galerie Belvedere a držitele autorských práv malíře francouzskou státní společností Adagp Paříž), zapsaného v Guide International des experts et spécialistes, vydávaném ve Francii. 

 

bronze medal
diameter: 7.4 cm
 
Provenance:
- purchased by Jindrich Waldes directly from Frantisek Kupka
- confiscated by the Gestapo in 1939, moved to the State Gallery and then to the National Gallery in Prague
- deposited in the collections of the National Gallery in Prague, registered under No. NG P 484
- in 1996 the restitution of the National Gallery in Prague (the so-called Waldes restitution) to the heirs of the factory owner Jindrich Waldes
- significant private collection
 
Published. 

Waldes "Miss KIN" brand was created on a cruise to the USA in 1912, where he met Miss Elizabeth Coyens, who inserted patent in her eye. 

Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr. Karel Srp, Dr. Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of the authenticity by Vladimir Lekes, author of the Catalogue Raisonné of Oil Paintings by Frantisek Kupka (published in collaboration with Adolf Loos Apartment and Gallery, National Gallery in Prague, Austrian National Gallery Belvedere and the copyright holder of the painter by the French state company Adagp Paris) registered in the Guide International des experts et spécialistes, published in France, attached.