Položka 10. Čelista

František Kupka
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
Vytvořeno: 
1902–1903
tužka na papíře 
15 x 12 cm
vlevo dole přípis rukou autora: skica prof. Frant. Kupky 14/3 1927 J. Waldes    Provenience: - zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky - roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze - deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 2121 / NG K 5052  - roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese - významná soukromá sbírka    Publikováno: Anna Pachovská, Kupka – Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner – Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 407, č. 248   Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše.
Vyvolávací/Prodejní cena
30.000 Kč
  |  
1 150 EUR
Odhadní cena
40.000 - 60.000 Kč
  |  
1 540 - 2 310 EUR
Vydraženo
75.000 Kč