Položka 11. Figurální náčrt (Muž ležící na chodníku)

František Kupka
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
Vytvořeno: 
1902–1903
tužka na papíře 
10, 5 x 17 cm
vzadu přípis rukou autora: „kreslil František Kupka, obdržel v Paříži 27. 10. 1919 J. Waldes“
vzadu kresba tužkou    Provenience:  - zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky - roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze  - deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 1225 / NG K 5056 - roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese  - významná soukromá sbírka    Publikováno: Anna Pachovská, Kupka – Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner – Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 408, č. 251   Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
  Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše. 
Vyvolávací/Prodejní cena
50.000 Kč
  |  
1 920 EUR
Odhadní cena
60.000 - 80.000 Kč
  |  
2 310 - 3 080 EUR
Vydraženo
85.000 Kč