Položka 14. Elektra na hrobě Agamemnově (studie k Errinyím)

František Kupka
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
Vytvořeno: 
1906
kresba tužkou lavírovaná tuší na papíře 
40,5 x 31 cm
signováno vpravo dole: Kupka 
vzadu kresba tuší a tužkou: studie k Errinyím    Provenience: - zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky - roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze - deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 552 / NG K 5024 - roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese - významná soukromá sbírka    Publikováno:  Anna Pachovská, Kupka - Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner – Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 397, č. 217   Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem.    Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše.
Vyvolávací/Prodejní cena
80.000 Kč
  |  
3 080 EUR
Odhadní cena
100.000 - 150.000 Kč
  |  
3 850 - 5 770 EUR
Vydraženo
350.000 Kč