14.

Aukce: 
Dubnová aukce v Mánesu
Autor: 
František Kupka
Roky: 
(1871 Opočno – 1957 Puteaux)
Roky - EN: 
(1871 – 1957)
Název díla: 
Elektra na hrobě Agamemnově (studie k Errinyím)
Název díla - EN: 
Elektra at Agamemnov's Grave (study of Errinyi)
Vytvořeno: 
1906
Created: 
1906
Vyvolávací/Prodejní cena: 
80.000 Kč
Odhadní cena: 
100.000 - 150.000 Kč
Starting/Selling price: 
3 080 EUR
Estimate: 
3 850 - 5 770 EUR
Vydraženo: 
350.000 Kč
kresba tužkou lavírovaná tuší na papíře 
40,5 x 31 cm
signováno vpravo dole: Kupka 
vzadu kresba tuší a tužkou: studie k Errinyím 
 
Provenience:
- zakoupeno Jindřichem Waldesem přímo od Františka Kupky
- roku 1939 zabaveno gestapem, přešlo do Zemské galerie a následovně do Národní galerie v Praze
- deponováno ve sbírkách Národní galerie v Praze, evidováno pod č. W 552 / NG K 5024
- roku 1996 restituce Národní galerie v Praze (tzv. Waldesova) dědicům továrníka Jindřicha Waldese
- významná soukromá sbírka 
 
Publikováno:  Anna Pachovská, Kupka - Waldes: Malíř a jeho sběratel, Petr Meissner – Antikvariát Meissner, Praha 1999, reprodukováno na str. 397, č. 217
 
Posouzeno a konzultováno prof. PhDr. Jaromírem Zeminou, PhDr. Karlem Srpem, PhDr. Jiřím Machalickým, Mgr. Anetou Kopeckou a Vladimírem Lekešem. 
 
Přiloženo potvrzení autenticity Vladimíra Lekeše.
pencil and ink on paper
40,5 x 31 cm 
signed lower right "Kupka"
verso ink and pencil drawing: a study of Errinyi
 
Provenance:
- purchased by Jindrich Waldes directly from Frantisek Kupka
- confiscated by the Gestapo in 1939, moved to the State Gallery and then to the National Gallery in Prague
- deposited in the collections of the National Gallery in Prague, registered under No. W 552 / NG K 5024
- in 1996 the restitution of the National Gallery in Prague (the so-called Waldes restitution) to the heirs of the factory owner Jindrich Waldes
- significant private collection
 
Publicated. 
 
Consulted with Professor Jaromir Zemina, Dr Karel Srp, Dr Jiri Machalicky, Aneta Kopecka and Vladimir Lekes.
 
Confirmation of authenticity by Vladimir Lekes attached.